29.12.2011

„Trzy razy T – teoria, nauczanie, technologie”

O projekcie

 • CLIENT:

  Piotr Sikora (Urząd Gminy w Tarnowcu)

 • SKILLS:

  „Trzy razy T – teoria, nauczanie, technologie: nauczanie i uczenie się z wykorzystaniem nowych technologii informacyjno- komunikacyjnych”

 • URL:

  2011

 • PROGRAM:

  "Uczenie się przez całe życie"

Dodatkowe informacje

„Trzy razy T – teoria, nauczanie, technologie: nauczanie i uczenie się z wykorzystaniem nowych technologii informacyjno- komunikacyjnych”

Dla Piotra Sikory wizyta studyjna w Turcji była bardzo ważnym przedsięwzięciem, nie tylko ze względu na doskonalenie zawodowe, ale dlatego, że nawiązał liczne kontakty z osobami odpowiedzialnymi za kreowanie polityki oświatowej. Po powrocie do kraju, jako pracownik Urzędu Gminy w Tarnowcu, pośredniczył w nawiązaniu kontaktów pomiędzy jedną ze szkół tureckich i szkołą prowadzoną przez sąsiedni samorząd miasta Jasła.