21.12.2013

„Staże hotelarzy”

O projekcie

 • CLIENT:

  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie

 • SKILLS:

  "Staże hotelarzy"

 • URL:

  2013

 • PROGRAM:

  "Uczenie się przez całe życie"

Dodatkowe informacje

"Staże hotelarzy"

ZSP nr 1 chcąc wyjść naprzeciw wymaganiom stawianym przez rynek pracy, zdecydował się uczestniczyć w projektach mobilności realizowanych w ramach programu Leonardo da Vinci. Dzięki temu uczniowie Technikum Zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa mieli możliwość odbycia obowiązkowej praktyki zawodowej w angielskich i niemieckich hotelach. Umożliwiło im to kontakt z nowoczesnymi zakładami hotelarskimi, zagranicznymi menadżerami oraz nabycie kompetencji językowych.