23.12.2013

„Sounds and Voices”

O projekcie

 • CLIENT:

  Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Warszawa

 • SKILLS:

  "Sounds and Voices"

 • URL:

  2013

 • PROGRAM:

  "Uczenie się przez całe życie"

Dodatkowe informacje

"Sounds and Voices"

Uczestnicy projektu podjęli próbę stworzenia radia internetowego. Tworzyli audycje oraz przeprowadzali wywiady. Uczyli się reagowania na pochwały oraz krytykę. Celem nadrzędnym projektu było rozwinięcie w osobach niepełnosprawnych lepszych kompetencji społecznych, czyli umiejętności wypowiadania się, komunikowania się z innymi, formułowania własnych opinii, zwiększania odpowiedzialności oraz poczucia przydatności w społeczeństwie.