28.12.2016

Prowadzenie regionalnego punktu informacyjnego Eurodesk Polska w Rzeszowie

  • Client: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
  • SKills: Prowadzenie regionalnego punktu informacyjnego Eurodesk Polska w Rzeszowie
  • URL: 2016

Prowadzenie regionalnego punktu informacyjnego Eurodesk Polska w Rzeszowie

Do najważniejszych działań punktu należy udzielanie informacji i konsultacje – punkt jest otwarty trzy razy w tygodniu. Informacje udzielane są również w czasie konferencji, wykładów otwartych, szkoleń i warsztatów. W 2015 roku swoją ofertę Eurodesk Rzeszów prezentował m.in podczas Podkarpackich Targach Pracy zorganizowanych przez Biuro Karier WSIiZ w Rzeszowie w ramach projektu „WSIZ: Wiedza – Staże – Informacja – Zatrudnienie” oraz Targach Edukacyjnych 2015 w Rzeszowie. Kolejnym działaniem jest prowadzenie eurolekcji i warsztatów Eurodesk Polska – w roku 2015 Eurodesk Rzeszów przeprowadził 20 eurolekcji i warsztatów (Europraca, Eurostudia, Eurowolontariat, Europa dla młodzieży). Wzięło w nich udział ponad 500 młodych ludzi. Konsultanci punktu w Rzeszowie organizują również wykłady i prezentacje na temat możliwość młodych ludzi w Europie. Przedstawiciele punktu aktywnie angażują się w wydarzenia o charakterze europejskim, np. w Europejski Tydzień Młodzieży. Konsultantka Eurodesku w Rzeszowie wygłosiła wykład pt. „Europa dla Młodzieży” w Młodzieżowym Domu Kultury w Rzeszowie. Ponadto przeprowadzony został cykl lekcji i warsztatów nt. mobilności w Europie dla młodzieży podkarpackich szkół ponadgimnazjalnych. Punkt wziął również udział w kampania informacyjnej „Time to Move” podczas których zorganizowano Dni Otwarte w biurze Punktu – młodzież miała okazję przyjść i bezpośrednio zapytać o interesujące ich kwestie związane z wyjazdem za granicę.

 

Powiedzieli

 

Działalność prowadzona przez WSIiZ w ramach programu Eurodesk jest naturalnym uzupełnieniem działalności informacyjnej szkoły, która prowadzi także Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej oraz Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct. Dzięki temu pracownicy rzeszowskiego punktu Eurodesku swoją działalnością obejmują całe województwa podkarpackie. Synergia między wszystkimi komponentami informacyjnymi WSIiZ jest zauważalna. Eurodesk jest obecny niemal we wszystkich działaniach prowadzonych przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej oraz punkt Europe Direct.
/FRSE/