30.12.2016

Poznajemy świat wokół nas

  • Client: Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu
  • SKills: Poznajemy świat wokół nas – przygoda przedszkolaka pod gołym niebem
  • URL: 2016

Poznajemy świat wokół nas

Głównym celem projektu było kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych wśród dzieci poprzez poszukiwanie przez nauczycieli różnych form poznania teoretycznych i praktycznych sposobów działania w ramach programów outdoor education. Jednym z etapów projektu było szkolenie organizowane przez ICI Intercultural Iceland pt. ”Learning social skills in the nature”: Living together, learning together, working together’ -special focus on early childhood and outdoor education. Dzięki uczestnictwu w szkoleniu nauczyciele zapoznali się z koncepcją outdoor education, opartą na 3 obszarach edukacji ekologicznej, społecznej i osobistej; poszerzyli swoją wiedzę na temat działań z dziećmi, rodzicami, lokalnymi społecznościami, w celu wspierania edukacji na zewnątrz. Brali udział w wykładach, warsztatach praktycznych, wyprawach terenowych, obserwacjach, uczeniu się sytuacyjnym, dyskusjach, aktywnościach ruchowych oraz aktywnościach o charakterze społecznym i umożliwiającym wymianę doświadczeń, prezentację najlepszych islandzkich praktyk w placówkach oświatowych. Szkolenie znacząco wpłynęło także na poprawę oferty edukacyjnej dla dzieci niepełnosprawnych, ponieważ koncepcja dydaktyczna może być prowadzona także jako metoda rewalidacji.

Powiedzieli

 

Realizacja projektu miała duże znaczenie nie tylko dla jego bezpośrednich uczestników (nauczycieli, dzieci), ale również dla całego przedszkola i środowiska, w którym się ono znajduje. Wzrósł prestiż przedszkola, jako instytucji współpracującej z placówkami partnerskimi oraz w środowisku lokalnym, dzięki prowadzeniu działań upowszechniających wśród placówek oświatowych, w mediach, na portalach internetowych. Publikacje na stronach internetowych- wzbogaciły bazę propozycji dla rodziców, utrwaliły wizerunek placówki z celami europejskimi; umieszczanie informacji na stronach www.selfieplus.erasmusplus.org.pl wpłynęło na poszerzenie grona odbiorców informacji o projekcie.
/FRSE/