01.01.2017

Pollution! Find a STEM sollution!

O projekcie

Projekt przyniósł znaczące efekty uczenia się zarówno uczniom, jak i nauczycielom. Partnerzy wzmocnili swoje kompetencje oraz zakres współpracy międzynarodowej. Projekt był innowacyjny i przyczynił się do wzrostu istniejącej wiedzy i praktyk organizacji partnerskich. Wszystkie zrealizowane działania pozwoliły na osiągnięcia celów projektu. Zastosowana metodologia, w tym podziała działań na cztery kategorie, ich różnorodność i jakość doświadczeń zdobytych przez uczestników pozwoliły osiągnąć wysokie wyniki projektu. Partnerstwo obejmowało organizacje posiadające odpowiedni profil, doświadczenie i wiedzę fachową. Wszyscy partnerzy aktywnie uczestniczyli w działaniach i mieli równomierny wkład pracy w osiągnięcie celów i rezultatów. Komunikacja między uczestniczącymi organizacjami była terminowa i skuteczna, co umożliwiło pomyślną koordynację i realizację działań projektowych. Partnerzy mogli nawiązać skuteczną współpracę z odpowiednimi zewnętrznymi instytucjami ii zapewnić ich aktywne zaangażowanie. Istotne dla osiągnięcia założonych celów projektu były zarówno międzynarodowe spotkania projektowe inicjujące nowe atrakcyjne działania, jak i działania związane z nauczaniem/uczeniem się młodzieży, które były intensywne, niezwykle interesujące, pobudzały myślenie i skłaniały do zgłębiania tematu. Partnerstwo przygotowało wysokiej jakości rezultaty, które mogą być wykorzystywane nie tylko przez partnerów, ale i inne zainteresowane placówki edukacyjne.

  • CLIENT:

    Zespół Szkół nr 7 Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej

  • SKILLS:

    Pollution! Find a STEM sollution!

  • URL:

    2017

  • PROGRAM:

Dodatkowe informacje

Pollution! Find a STEM sollution!