27.12.2016

Obywatelskość 2.0

  • Client: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  • SKills: Obywatelskość 2.0
  • URL: 2016

Obywatelskość 2.0

Projekt ”Obywatelskość 2.0” zrealizowany został przez 24 obywateli Litwy i Polski w wieku od 20 do 28 lat. Głównym celem projektu była integracja i wspólna wymiana doświadczeń dotyczących polskiej i litewskiej rzeczywistości. Swoją uwagę uczestnicy skupili między innymi na zagadnieniach związanych z współpracą rozwojową, mediami i informacją młodzieżową a także aspektach dotyczących promowania dialogu międzykulturowego. Jednak głównym tematem był temat obywatelskości. Każda ze stworzonych grup miała za zadanie przygotować artykuł dotyczący zagadnień związanych z szeroko pojętą obywatelskością. Cała praca pozwoliła na zredagowanie innowacyjnego QR-booka, którego zawartość zdecydowanie wykroczyła poza tradycyjne pojmowanie obywatelskości. Uczestnicy przygotowali swoje teksty na podstawie warsztatów, debat, konferencji, rozmów odbytych podczas projektu. Dla polskich studentów i doktorantów projekt był szansą na poszerzenie swoich horyzontów, zweryfikowanie możliwości i wykorzystania swojej wiedzy w praktyce. Podobnie partnerzy litewscy, zainteresowani aktualnymi relacjami między Litwą, a Polską mieli szansę przekonać się o możliwości pozytywnego podtrzymania oraz rozwijania tych relacji.

Powiedzieli

 

Dzięki projektowi uczestnicy rozwinęli wiele umiejętności i kompetencji np. pogłębili refleksję nad tematami związanymi z obywatelskością, wzmocnili umiejętność współpracy międzykulturowej, zdobyli umiejętności oratorskie, poszerzyli horyzonty. Jednym z największych osiągnięć jest wydanie profesjonalnego QR-booka, zarówno w sieci, jak i na papierze. Publikację cechuje profesjonalne wydanie, naukowy charakter oraz wysoka jakość tekstów. Efekty projektu widoczne były w mediach (np. audycja w Programie 2 Polskiego radia; media społecznościowe fb: Katedry Etnologii i Antropologii UWr, lokalne gazety), a innowacyjna forma książki pozwoliła na dotarcie do szerokiego grona odbiorców.
/FRSE/