27.11.2019

NAURU GAME for Active Citizenship of Youth

About Project

W ramach projektu opracowano interaktywną grę internetową „New Shors – gra dla demokracji”, której celem jest zwiększenie udziału młodzieży w stawianiu czoła największym wyzwaniom naszego stulecia. Gra uczy współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju, szacunku dla środowiska i respektowania wartości demokratycznych. W przeciwieństwie do tradycyjnych podejść do edukacji opartych na wykładach, gra oferuje zabawne środowisko do badania istniejących połączeń w złożonych globalnych systemach społeczno-ekonomicznych i środowiskowych. Rozrywkowe elementy gry mają poważny cel – kształtowanie postaw obywateli i zwiększanie świadomości społecznej. Zamiast prezentować suche fakty, gra „wysyła” uczniów/graczy na wyspę, gdzie tworzą wirtualną społeczność, konkurują o wspólne zasoby, rozwijają infrastrukturę i projektują sieć usług. Stając w obliczu konsekwencji swoich decyzji, gracze wyciągają wnioski z sukcesów i niepowodzeń, podejmują działania naprawcze, formułują nowe strategie, uwzględniając zasady zrównoważonego rozwoju.

– Gra ma charakter kolaboracyjny – mówi Aleksandra Soliństa-Nowak, koordynatorka projektów. – Oznacza to, że bez nawiązania współpracy z innymi graczami i częściowej rezygnacji z własnych celów, niemożliwe jest osiągnięcie zrównoważonego rozwoju wirtualnej wyspy. Zanim jednak gracze to zrozumieją, często rywalizują ze sobą, np. o status majątkowy czy zasoby naturalne. Budzi to wiele emocji, od śmiechu poprzez frustrację, ale przede wszystkim naturalnie stwarza pole do rozmowy, uczestnicy “na własnej skórze” doświadczają konsekwencji swoich działań, uczą się, że nawet jednostkowe wybory mają znaczenie dla społeczeństwa i zaczynają rozumieć mechanizmy rządzące np. zmianami klimatu.

Gra została wyróżniona nagrodą w konkursie The Educators’ Challenge organizowanym przez Global Challenges Foundation z siedzibą w Szwecji.

  • CLIENT:

    Stowarzyszenie Centrum Rozwiązań Systemowych we Wrocławiu

  • SKILLS:

    NAURU GAME for Active Citizenship of Youth

  • URL:

    www.crs.org.pl

More Info

NAURU GAME for Active Citizenship of Youth