28.12.2015

Nauka życia z drugim człowiekiem

  • Client: Areszt śledczy w Olsztynie
  • SKills: "A new way to social skills"
  • URL: 2015

Nauka życia z drugim człowiekiem

Głównym celem projektu było zwiększenie kompetencji społecznej osób w niekorzystnych sytuacjach społecznych. W jego ramach przygotowano Program Kształcenia Kompetencji Społecznych, opracowany z zastosowaniem nowych metod pracy w języku angielskim i narodowych językach partnerów projektu. Bardzo dobrze rozpoznano korzyści wynikające z międzynarodowego charakteru projektu, wymieniono się doświadczeniem i wiedzą  praktyczną.

Opracowano skrypt „Program Kształcenia Kompetencji Społecznych” we wszystkich językach partnerów –  jest on nadal wykorzystywany w bieżącej działalności instytucji. Na uwagę zasługuje też duży wpływ projektu na organizację Beneficjenta (w tym kadrę), dla której był to pierwszy międzynarodowy projekt, a został bardzo dobrze zrealizowany i był widoczny w lokalnych mediach i społeczności.

Powiedzieli

Bardzo dobry przykład realizacji wielu działań lokalnych na bazie doświadczeń zdobywanych podczas spotkań partnerów oraz wykorzystania opracowanych rezultatów w dalszej działalności. Bardzo dobrze rozpoznano korzyści wynikające z międzynarodowego charakteru projektu. Wymiana doświadczeń i wiedzy była bardzo praktyczna w kontekście bieżącej działalności instytucji partnerskich.
/FRSE/