13.12.2013

„Maths on Earth!”

O projekcie

 • CLIENT:

  Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Krempachach

 • SKILLS:

  "Maths on Earth!"

 • URL:

  2013

 • PROGRAM:

  "Uczenie się przez całe życie"

Dodatkowe informacje

"Maths on Earth!"

Zwiększenie motywacji i kompetencji w zakresie matematyki i nauk ścisłych, szczególnie istotnych na rynku pracy były głównymi celami projektu. Uczniowie szkoły w Krempachach odszukiwali zależności między matematyką, nauką i technologią oraz ich zastosowaniem, włączając w to dyskusje na temat równości płci, a także stereotypów. Co więcej, udział w projekcie "Maths on Earth!" był dla większości jego uczestników jedyną szansą na poznanie Europy, jej mieszkańców, naukę otwartości, tolerancji oraz samodzielności.