29.12.2014

„IMPROFARM – Improvement of Production and Management Process in Agriculture Through Transfer of Innovations”

O projekcie

 • CLIENT:

  Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy

 • SKILLS:

  „IMPROFARM – Improvement of Production and Management Process in Agriculture Through Transfer of Innovations”

 • URL:

  2014

 • PROGRAM:

  "Uczenie się przez całe życie"

Dodatkowe informacje

„IMPROFARM – Improvement of Production and Management Process in Agriculture Through Transfer of Innovations”

Celem projektu było opracowanie materiałów szkoleniowych podnoszących kwalifikacje mieszkańców obszarów wiejskich. Przedsięwzięcie koncentrowało się na rozwoju umiejętności i kompetencji rolników oraz osób zatrudnionych w sektorze rolnictwa. Działania realizowało konsorcjum składające się z uniwersytetów, instytutów naukowych, profesjonalnych rolników, organizacji szkoleniowych, naukowych i konsultingowych z Polski, Bułgarii, Cypru, Słowacji i Włoch. Głównym rezultatem projektu są materiały szkoleniowe umieszczone na platformie e-learningowej, obejmujące teorię, studia przypadku oraz narzędzia do oceny zdobytej wiedzy.