31.12.2016

Homoresponsabilis in the globalized World

  • Client: Uniwersytet Łódzki
  • SKills: Homoresponsabilis in the globalized World
  • URL: 2016

Homoresponsabilis in the globalized World

Projekt “Homoresponsabilis in the globalized world” miał na celu transfer gry symulacyjnej opracowanej przez jednego z partnerów – Groupe One z Belgii. Jest to symulacyjna gra biznesowa wykorzystująca podejście pedagogiki aktywnej. Tematycznie projekt dotyczył społecznej odpowiedzialności biznesu, edukacji globalnej oraz relacji handlowych pomiędzy poszczególnymi krajami. Transfer polegał na adaptacji i dostosowaniu gry do lokalnych warunków krajów partnerskich: Polski, Bułgarii oraz Austrii. Gra pozwala przeżyć w bezpiecznych, symulacyjnych warunkach trudne sytuacje związane z prowadzeniem biznesu w międzynarodowym środowisku. Gracze są zmuszeni reagować podczas gry na problemy ekonomiczne, społeczne i ekologiczne, które przytrafiają się ich przedsiębiorstwom. Sesja gry znakomicie nadaje się jako wstęp do prowadzenia zajęć z zakresu przedsiębiorczości, społecznej odpowiedzialności biznesu czy nawet globalnej edukacji. Projekt był zarządzany bardzo dobrze i dzięki temu udało się osiągnąć zakładane cele. Sposób prezentacji wiedzy za pomocą gry symulacyjnej pozwala poprowadzić zajęcia w sposób niestandardowy. Projekt w innowacyjny sposób podejmuje tę tematykę, kładąc nacisk na zaangażowanie i współpracę między uczestnikami gry. Jest to produkt bardzo wartościowy, w interesujący dla odbiorców sposób przybliżający problematykę relacji między poszczególnymi państwami oraz kształtujący społeczną odpowiedzialność biznesu. Zaproponowany produkt wzbogaca zasoby materiałów edukacyjnych jakie mogą być wykorzystane w kształceniu formalnym i pozaformalnym. Służą one wzmocnieniu już nabytych kompetencji, umożliwiają twórcze i aktywne podejście do tematu.

 

Powiedzieli

 

Realizacja projektu a następnie zakres w jakim wykorzystywane są jego efekty pokazuje jak potrzebne są to działania. Największą wartością projektu jest sam transferowany produkt, ale także towarzysząca mu metodyka nauczania aktywnego. Pomimo, że działania projektowe zakończyły się z początkiem roku 2014 osiąga to znakomite rezultaty i samo oddziaływanie projektu nadal trwa a nawet jego tematyka cieszy się coraz większym zainteresowaniem.
/FRSE/