30.12.2015

Historia w pigułce

  • Client: Nieformalna Grupa Młodzieży „Youth Human Impact”
  • SKills: "Śladami praw człowieka - poznajemy przeszłość i zmieniamy teraźniejszość"
  • URL: 2015

Historia w pigułce

Polsko-litewska grupa młodzieży spotkała się w Krakowie, aby wspólnie dyskutować na temat praw człowieka. Grupa współpracowała z różnymi instytucjami zajmującymi się prawami człowieka: przeprowadzono warsztaty, w trakcie których uczestnicy poznali przykłady respektowania i łamania praw człowieka w różnych częściach świata i różnych okresach, w tym trakcie II wojny światowej, poznali sylwetki  ludzi, którzy pomagali ludności żydowskiej, spotkali się z kobietą ocaloną z obozu koncentracyjnego.

W trakcie zajęć wskazywano różne perspektywy i opinie dotyczące  moralności i ludzkich wyborów.  Przeprowadzono również zajęcia w muzeach, mające na celu przekazanie większej ilości informacji i zainspirowanie do dalszych działań.

Powiedzieli

Mocną stroną projektu są jego uczestnicy – projekt od początku do samego końca był realizowany przez licealistów. Już od samego początku projektu młodzi organizatorzy rozpoczęli upowszechnianie rezultatów swojej pracy, dzięki czemu pozyskali wiele sponsorów wspierających ich przedsięwzięcie. Dodatkowo, uczestnicy na bieżąco upowszechniali rezultaty, korzystając przy tym z nowych mediów. Aby dotrzeć do innych odbiorców niż młodzież zorganizowała spotkania z lokalną społecznością, galę,  i wystawę, w trakcie których  prezentowała swoje osiągnięcia. Zastosowano mnogość narzędzi  komunikacji, jednocześnie doskonale dopasowując je do odbiorców
/FRSE/