30.12.2012

“HEAD – Heritage Education for Adults, Exchange of Methodology – How to Use Heritage in Adult Education”

O projekcie

 • CLIENT:

  Muzeum Narodowe w Krakowie, sekcja edukacji, pałac Biskupa Erazma Ciołka

 • SKILLS:

  “HEAD – Heritage Education for Adults, Exchange of Methodology – How to Use Heritage in Adult Education”

 • URL:

  2012

 • PROGRAM:

  "Uczenie się przez całe życie"

Dodatkowe informacje

“HEAD – Heritage Education for Adults, Exchange of Methodology – How to Use Heritage in Adult Education”

W ramach projektu HEAD w Polsce zrealizowano cykl kursów edukacyjnych: Mój szkicowniki oraz W warsztacie średniowiecznego mistrza. Pierwszy koncentrował się na twórczości wynikającej z konfrontacji z treściami i formą średniowiecznej sztuki. Podczas drugiego kursu słuchacze mieli okazję przeistoczenia się w średniowiecznego rzemieślnika i spróbowania swych sił w tworzeniu różnych przedmiotów z użyciem dawnych technik. Dzięki kursom powstała nowa jakość w rozwijaniu kompetencji uczenia się. Realizowane w projekcie HEAD cykle kursów na stałe zostały włączone w ofertę edukacyjną Muzeum Narodowego w Krakowie.