23.11.2019

Freely Accessible Central European Soil

About Project

Środkowoeuropejska internetowa baza danych o glebach, trzy Atlasy glebowe oraz obszerny przewodnik dla uczniów zawierający wytyczne dotyczące opisu i klasyfikacji gleby, to rezultaty projektu koordynowanego przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Beneficjent podjął wyzwanie opracowania materiałów dydaktycznych w obszarze, który jest prawie nieobecny lub marginalizowany w procesie kształcenia. W efekcie realizowanych na przestrzeni trzech lat badań i analiz powstały materiały dydaktyczne wysokiej jakości i wysokiej użyteczności.

– Opracowane warsztaty wraz materiałami edukacyjnymi mają charakter uniwersalny i ogólnodostępny: można je wykorzystywać na każdej uczelni, zarówno przez samych studentów do pogłębienia wiedzy, jak i przez kadrę dydaktyczną, która w sposób łatwy i przystępny ma dostęp do gotowych do wdrożenia materiałów – deklaruje dr Przemysław Charzyński, koordynator projektu.

Co więcej, użyteczność opracowanych rezultatów jest widoczna nie tylko w procesie nauczania i uczenia się, ale także w badaniach naukowych. Zarejestrowana liczba wejść i pobrań ze strony internetowej projektu oraz z naukowych portali ResearchGate i Academia świadczy o tym, że rezultaty projektu spotkały się w świecie z szerokim zainteresowaniem ze strony zewnętrznych odbiorców. Na stronie internetowej projektu zanotowano kilka tysięcy odwiedzin z ponad 100 krajów, zaś zainteresowanie studentów udziałem w warsztatach WRB przerosło oczekiwania
i zaowocowało uruchomieniem dodatkowej edycji „Summer WRB”, już po zakończeniu projektu. Wzięło w nich udział 30 osób reprezentujących 4 kontynenty.

Rezultaty projektu mają istotny potencjał trwałości. Pierwszy atlas sekwencji był pierwszą publikacją na świecie, która wykorzystywała najnowszą edycję klasyfikacji WRB. Nie zmieni się ona przez przez najbliższe lata, więc materiał nie straci na aktualności. Z kolei baza danych o glebach www.soils.umk.pl będzie stopniowo rozbudowywana o materiały uzyskane z kolejnych działań. Warto podkreślić, że do tej pory nie istniało w obiegu uniwersyteckim tego typu rozwiązanie dydaktyczne.

  • CLIENT:

    Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

  • SKILLS:

    Freely Accessible Central European Soil

  • URL:

    http://www.umk.pl

More Info

Freely Accessible Central European Soil