30.12.2014

“Facing Impact of the Second World War: Urban Design in Contemporary European Cities”

O projekcie

 • CLIENT:

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

 • SKILLS:

  “Facing Impact of the Second World War: Urban Design in Contemporary European Cities”

 • URL:

  2014

 • PROGRAM:

  "Uczenie się przez całe życie"

Dodatkowe informacje

“Facing Impact of the Second World War: Urban Design in Contemporary European Cities”

Celem projektu było zwrócenie uwagi studentów architektury i projektowania urbanistycznego na potrzebę poznania historii miejsc, szczególnie tych dotkniętych II wojną światową, przed zaprojektowaniem zabudowy. Studenci pogłębiali swoją wiedzę w trakcie zajęć, na których omawiano zagadnienia dotyczące uwarunkowań społecznych, historii, tradycji, krajobrazu oraz innych czynników, które należy uwzględnić podczas przygotowywania projektów. Ważnym elementem programu była praca w mieszanych zespołach oraz zastosowanie nowoczesnych narzędzi, technik komputerowych w skomplikowanych analizach i syntezach projektowych.