29.12.2016

EVS dla Kaukazu

  • Client: Fundacja Dialog
  • SKills: EVS dla Kaukazu
  • URL: 2016

EVS dla Kaukazu

W zrealizowanym projekcie organizacja skupiła się na koordynacji pracy grupy wolontariuszy europejskich na rzecz uchodźców. Zajęcia miały na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych, przebywających w Ośrodku a także próbę zintegrowania ich z polską i międzynarodową społecznością. Działania mocno wpisały się w cele i założenia programu, które miały na celu integrację uchodźców, umocnienie i rozwój dialogu międzynarodowego i międzykulturowego. W działania zaangażowano czterech wolontariuszy z krajów programu (Austria, Francja, Rumunia, Hiszpania), którzy w ramach długoterminowego pobytu włączyli się w działania i pracę w przedszkolu dla dzieci uchodźców a także organizowali zajęcia integracyjne i aktywizujące dla starszych mieszkańców ośrodka. Wolontariusze na co dzień pracowali w przedszkolu umiejscowionym w ośrodku dla uchodźców, gdzie zgodnie ze swoimi kompetencjami i zainteresowaniami organizowali zajęcia dla młodych uchodźców, ale także zajęcia i wydarzenia angażujące młodzież i dorosłych.

Powiedzieli

 

Projekt wywarł silny wpływ zarówno na wolontariuszy, uchodźców zamieszkujących ośrodek, jak i lokalna˛ młodzież (w ramach działań wolontariusze odwiedzali białostockie szkoły, uczelnie i placówki, na terenie których prowadzili spotkania i warsztaty dotyczące tematyki uchodźczej, praw człowieka). Organizacja zapewniła wolontariuszom odpowiednie wsparcie. Zadbała również o zapewnienie dobrej widoczności i promocji działań projektowych. Działania DEOR adresowane były przede wszystkim do społeczności lokalnej i dotyczyły zagadnień związanych z wielokulturowością. Co ważne po zakończeniu projektu Organizacja planuje kontynuacje˛ współpracy z organizacjami partnerskimi w przyszłości.
/FRSE/