25.12.2016

European Citizen Today

  • Client: Stowarzyszenie na rzecz warsztatu terapii zajęciowej „Szansa”
  • SKills: European Citizen Today
  • URL: 2016

European Citizen Today

Celem projektu było przybliżenie Europy jej obywatelom i zachęcenie ich do pełnego udziału w procesie integracji europejskiej. Służyło temu umożliwienie uczestnictwa w wymianie ponadnarodowej i współpracy projektowej, wzmacniające poczucie przynależności do wspólnoty europejskich ideałów i zachęcające do aktywnego obywatelstwa europejskiego. W ramach projektu zorganizowano szereg warsztatów dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodziców. Były wśród nich warsztaty społecznościowe i spotkania edukacyjne na temat Karty Praw Podstawowych oraz pobudzenia myślenia obywatelskiego poprzez zachęcanie do uczestnictwa w wyborach. Prowadzono również warsztaty nauki języka angielskiego i niemieckiego, warsztaty komputerowe, historyczno-fotograficzne, sportowe, muzyczne, a także bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Istotnym elementem projektu były także spotkania projektowe odbywające się u każdego partnera. Były one okazja˛ do rozwijania i wspólnej refleksji nad dialogiem międzykulturowym, a także wymiany dobrych praktyk w obszarze wspierania aktywnego obywatelstwa. Partnerstwo opracowało także szereg interesujących produktów, o dużym potencjale upowszechniania. Na uwagę˛ zasługują˛ szczególnie gotowe kursy podstaw języka angielskiego i obsługi komputera, a także blog projektowy i kalendarz, stworzony na czas trwania projektu przez polskiego partnera. Wszystkie rezultaty projektu dostępne są˛ na stronie internetowej projektu http://www.europeancitizentoday.org/.

Powiedzieli

 

Projekt miał duże znaczenie dla instytucji Beneficjenta. Nie tylko udoskonalił ofertę edukacyjną instytucji, ale i podniósł prestiż organizacji w lokalnej społeczności oraz na arenie międzynarodowej poprzez wprowadzenie europejskiego wymiaru do działań instytucji. Uczestnictwo w międzynarodowym projekcie wzmocniło także motywację do uczenia się języków obcych, a także obsługi komputera oraz stosowania bezpieczeństwa w sieci wśród dorosłych członków instytucji i kadry.
/FRSE/