26.12.2018

ENTER dla TIK

O projekcie

ENTER dla TIK – podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwijanie kompetencji informacyjno-komunikacyjnych nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Studzienicach

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Studzienicach dokonała się prawdziwa rewolucja cyfrowo-informatyczna. Uczniowie uczą się kodować w czasie lekcji i podczas Nocy kodowania, szkołę odwiedzają nauczyciele z krajów partnerskich, a placówka stała się wzorem dla innych placówek nie tylko w najbliższym sąsiedztwie.

Pod intrygującą nazwą ENTER dla TIK – podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwijanie kompetencji informacyjno-komunikacyjnych nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Studzienicach krył się projekt dotyczący zarówno podnoszenia kompetencji przez nauczycieli, jak i obejmujący liczne działania czyniące naukę atrakcyjną. W jego ramach dziesięciu nauczycieli uczestniczyło na Malcie w kursie pn. ICT for Collaborative Project Based Teaching and Learning. Dzięki temu wyjazdowi nauczyciele zgłębili wiedzę na temat najnowszych zastosowań technologii informatycznych w procesie dydaktycznym. W efekcie w szkole zaczęto korzystać z licznych aplikacji ułatwiających uczenie się, takich jak np. Padlet, Kahoot czy Answer Garden. Zdobyte umiejętności pozwoliły na realizację kolejnego międzynarodowego projektu w ramach programu Erasmus+ pt. The ICT road to STEM through TCC. W szkole zainicjowano również szereg ciekawych działań – zorganizowano konkursy wiedzy, Noce kodowania, realizowano projekty eTwinningowe, tworzono blogi i projekty regionalne. Lekcje zyskały na atrakcyjności, a uczniowie aktywnie angażują się w życie szkoły. Bardzo szeroko prowadzono także działania upowszechniające, a zdobytą wiedzą dzielono się nie tylko z nauczycielami z polskich szkół, ale również z pedagogami z placówek partnerskich z zagranicy. Projekt odniósł duży sukces i może stać się prawdziwą inspiracją edukacyjną.

  • CLIENT:

    Zespół Szkolno -Przedszkolny w Studzienicach

  • SKILLS:

    ENTER dla TIK

  • URL:

    http://www.zspstudzienice.pl

  • PROGRAM:

Dodatkowe informacje

ENTER dla TIK

Czas Trwania Projektu: grudzień 2015 – grudzień 2017 r. Kategoria: PO WER Edukacja Szkolna.