28.12.2018

ecoZAWÓD - partnerstwo strategiczne na rzecz dostosowania systemów kształcenia zawodowego do wyzwań zielonej gospodarki

O projekcie

Projekt ecoZAWÓD odpowiada nie tylko na potrzeby grup docelowych (uczniów szkół zawodowych, nauczycieli i trenerów zawodu oraz rzemieślników zaangażowanych w kształcenie dualne), ale przede wszystkim na potrzeby związane z rozwojem zielonej gospodarki.

Przedsięwzięcie pn. ecoZAWÓD – partnerstwo strategiczne na rzecz dostosowania systemów kształcenia zawodowego do wyzwań zielonej gospodarki zostało realizowane przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr we współpracy z partnerami z Włoch i Niemiec. Jego celem było zmodyfikowanie programów nauczania w trzech zawodach: elektryk, monter izolacji budowlanych i technik technologii żywienia w kontekście wyzwań zielonej gospodarki – proekologicznej, metodą lokalnego wprowadzenia zmian. Polega ona na podziale zawodu na zadania zawodowe, a następnie wyspecyfikowanie zadań zawodowych powiązanych z zieloną gospodarką. Zazielenienie zawodu skupia się więc na jego elementach, określonych jako zielone zadania zawodowe w zawodzie. Takie elementy włączane są w program nauczania w formie nowych treści programowych lub staży zawodowych realizowanych w lokalnych firmach zielonej gospodarki. Metodologię wprowadzania nowych treści do nauczanych zawodów bez zmiany efektów kształcenia określonych w podstawach programowych można wykorzystywać do uaktualniania czy zazieleniania innych zawodów w zależności od potrzeb. Rezultaty projektu mają nie tylko istotne znaczenie dla szkół zaangażowanych bezpośrednio w projekt, ale posiadają też znaczący potencjał do wykorzystania przez inne placówki kształcące w tych samych zawodach, jak też w innych branżach, zarówno do wprowadzania treści ekologicznych, jak i związanych z pojawiającymi się nowymi trendami czy technologiami.

  • CLIENT:

    Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

  • SKILLS:

    ecoZAWÓD - partnerstwo strategiczne na rzecz dostosowania systemów kształcenia zawodowego do wyzwań zielonej gospodarki

  • URL:

    https://www. bfkk.pl

  • PROGRAM:

Dodatkowe informacje

ecoZAWÓD - partnerstwo strategiczne na rzecz dostosowania systemów kształcenia zawodowego do wyzwań zielonej gospodarki

Czas Trwania Projektu: wrzesień 2015 – wrzesień 2017 Kategoria: Edukacja Zawodowa