24.11.2019

Deaf learning

About Project

Projekt realizuje zadania edukacji włączającej, przeciwdziała dyskryminacji osób niepełnosprawnych, wspiera edukację przez całe życie, wzmacnia budowanie kapitału społecznego podnosząc kompetencje społeczne i zawodowe oraz kulturowe i obywatelskie osób niepełnosprawnych; wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, wyposażając ich w nowatorskie narzędzia edukacyjne, szczegółowe scenariusze zajęć, karty pracy etc, które mogą być zastosowane bezpośrednio do poszczególnych grup uczących się jak również po niewielkich transformacjach mogą być zaadaptowane na potrzeby innych uczniów i dostosowane do realiów pracy nauczycieli. Wyjście z inicjatywami edukacyjnymi poza mury instytucji partnerskich skupiło uwagę społeczności lokalnych oraz decydentów na włączeniu myślenia o działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych podczas planowania codziennych działań ludzi i instytucji. Potencjałem projektu jest synergia wypracowania między instytucjami różnego typu: uniwersytetami, szkołami Polskim Związkiem Głuchych, gdzie udało się stworzyć zarówno wspólne działania i rezultaty, jak i te które były charakterystyczne
i ważne dla poszczególnych partnerów (programy nauczania, pole współpracy, publikacje, etc). To niezwykle interesujący i wartościowy projekt.

  • CLIENT:

    Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

  • SKILLS:

    Deaf learning

  • URL:

    www.pzg.lodz.pl

More Info

Deaf learning