27.12.2015

Czołgi, dyscyplina i International Breakfast

  • Client: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki z Wrocławia
  • SKills: "Mobilność studentów i pracowników 2013 program LLP Erasmus"
  • URL: 2015

Czołgi, dyscyplina i International Breakfast

Uczelnia bardzo aktywnie realizuje wymianę studentów w programie Erasmus, przyjmuje też studentów zagranicznych. WSOWL oferuje studentom przyjeżdżającym udział w Programie Kulturalnym, na który składają się:  zajęcia z języka polskiego i kultury polskiej (w ramach oferty przedmiotowej, jako Polish for foreigners); imprezy integracyjne dla studentów przyjeżdżających, odbywające sie na rozpoczęcie (International Breakfast) oraz zakończenie  semestru międzynarodowego (ognisko pożegnalne w ośrodku jeździeckim należącym do WSOWL); program wycieczkowy koordynowany przez Biuro Karier i Programów Międzynarodowych i Sekcję ESN, w trakcie którego studenci poznają kulturę i historię Wrocławia i Dolnego Śląska oraz ważne miejsca w Polsce (np. 2-dniowa wycieczka do Krakowa, Oświęcimia i Wieliczki). Program Kulturalny finansowany jest ze środków przeznaczonych na Organizację Wymiany oraz ze środków własnych Uczelni (która pokrywa np. transport uczestników).

Uczelnia z dużym sukcesem zrealizowała również zakończony w 2013 kurs intensywny IP dla studentów wojskowych dotyczący międzynarodowych operacji pokojowych.

Powiedzieli

Uczelnia po raz pierwszy złożyła wniosek o dofinansowanie w roku 2012/13 i od razu zdecydowała się zarówno na realizację mobilności, jak i kursu intensywnego. Szkoła ma również bardzo specyficzny charakter, jest to bowiem uczelnia wojskowa, która kształci studentów wojskowych, a zatem organizacja wyjazdów studentów i kadry związana jest z większymi trudnościami i obostrzeniami niż w innych przypadkach. Tym niemniej uczelnia z dużymi sukcesami stale zwiększa liczbę mobilności, a z działań monitorujących przeprowadzonych przez pracowników Narodowej Agencji wynika, że wprowadzone rozwiązania będą realizowane w sposób ciągły. Należy podkreślić wpływ WSOWL na inne uczelnie wojskowe uczestniczące z programie, które mogą korzystać z wypracowanych przez nią rozwiązań.
/FRSE/