25.12.2012

„Bystander Cell Death and Stress Response in Irradiated Cell Cultures”

O projekcie

 • CLIENT:

  Jan Paczesny (Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 • SKILLS:

  „Bystander Cell Death and Stress Response in Irradiated Cell Cultures”

 • URL:

  2012

 • PROGRAM:

  "Uczenie się przez całe życie"

Dodatkowe informacje

„Bystander Cell Death and Stress Response in Irradiated Cell Cultures”

Jan Paczesny podczas wyjazdu w ramach programu Erasmus pracował jako chemik na Wydziale Fizyki Nuklearnej na Uniwersytecie w Lund. Dzięki stypendium poznał techniki eksperymentalne, które dla większości chemików pozostają niedostępne, nauczył się współpracy w gronie naukowców oraz tego jak być dobrym opiekunem studentów realizujących praktyki lub przygotowujących swoje prace dyplomowe. Laureata najbardziej jednak cieszy to, że sukcesy osiągają również osoby, którymi opiekuje się naukowo.