31.12.2018

Brains at school – knowledge is power! / Mózgi w szkole – wiedza jest potęgą!

About Project

„Uczniowie i nauczyciele szkoły w Mosinie zagłębiali się w tajemnice ludzkiego mózgu, by podnieść efektywność nauczania”.

Celem projektu było wprowadzenie neurodydaktyki i jej osiągnięć w praktykę szkolną równolegle w trzech szkołach z Polski, Rumunii i Włoch. Uczestnicy przedsięwzięcia poszukiwali odpowiedzi na pytanie, jak sprawić, by nauka była możliwie najbardziej efektywna. Projekt rozwijał także kompetencje związane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz umiejętności językowe. Co istotne, podejmowane działania charakteryzowały się wysoką innowacyjnością.

W ramach działań projektowych doszło do czterech międzynarodowych wymian uczniowskich, powstały filmy prezentujące przykładowe lekcje, mini słowniki, ulotki dotyczące działania ludzkiego mózgu, gry planszowe oraz przewodniki dla nauczycieli i rodziców. Szkoły zaangażowały nie tylko uczniów, ale również lokalną społeczność (w tym rodziców) oraz władze oświatowe. Finalnym efektem projektu było znaczące podniesienie wiedzy jego uczestników na temat funkcjonowania mózgu oraz najlepszych sposobów uczenia się. Placówki uatrakcyjniły również swoją ofertę dydaktyczną i ulepszyły metody pracy, a uczniowie zdecydowanie zwiększyli swoje zaangażowanie w życie szkoły. Działania projektowe były bardzo dobrze upowszechniane, a rezultaty projektu są również dostępne poprzez Internet.

  • CLIENT:

    Gimnazjum nr 1 w Mosinie/Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

  • SKILLS:

    Brains at school - knowledge is power! / Mózgi w szkole - wiedza jest potęgą!

  • URL:

    https://sp1mosina.edu.pl/kontakt

More Info

Brains at school - knowledge is power! / Mózgi w szkole - wiedza jest potęgą!

2018