25.12.2018

BĄDŹ PRAKTYKIEM, NIE TEORETYKIEM

O projekcie

BĄDŹ PRAKTYKIEM, NIE TEORETYKIEM – Podnoszenie umiejętności zawodowych w zakresie ochrony i inżynierii środowiska gwarancją zwiększenia szansy na zatrudnienie w krajach Unii Europejskiej

Przedsięwzięcie Bądź praktykiem, nie teoretykiem jest modelowym przykładem wykorzystania rezultatów projektu z korzyścią dla szkoły i jej uczniów niebiorących udziału w stażach.

Projekt zrealizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku umożliwił 62 uczniom i siedmiu absolwentom klas technikum udział w stażu zagranicznym. Jego celem było zdobycie praktycznych umiejętności, zwiększenie znajomości języka niemieckiego i umiejętności komunikacyjnych, otwarcie na świat, umiejętne korzystanie z innowacyjnych zdobyczy techniki i zwiększenie szans na zatrudnienie. Uczniowie i absolwenci kierunków technik inżynierii środowiska i technik ochrony środowiska podczas stażu w Niemczech zdobyli umiejętności zawodowe z zakresu obsługi maszyn i budowania obiektów małej architektury, takich jak gabiony czy oczka wodne. Po przyjeździe zbudowali takie obiekty w otoczeniu szkoły, angażując do tego całą społeczność szkolną. Stażyści wprowadzali swoich kolegów w tajniki procesu projektowania i budowania obiektów tego typu elementów małej architektury. Cała społeczność szkoły brała udział w pracach, a aktualnie mocno angażuje się w opiekę nad oczkiem wodnym i dba o jego prawidłowy stan, co pozwala doskonalić umiejętności zawodowe uczniów. Projekt jest rozwojowy, pozwala na dokładanie do niego kolejnych elementów, takich jak nasadzenia roślinności wodnej, dodanie oświetlenia, stworzenie ogrodu deszczowego, które wraz z utrzymaniem i pielęgnacją obiektów będą angażowały następne roczniki uczniów, stanowiąc swoiste pole praktycznej nauki zawodu.

  • CLIENT:

    Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2

  • SKILLS:

    : BĄDŹ PRAKTYKIEM, NIE TEORETYKIEM

  • URL:

    https://www.ckziu2.pl

  • PROGRAM:

Dodatkowe informacje

BĄDŹ PRAKTYKIEM, NIE TEORETYKIEM

Czas Trwania Projektu: grudzień 2015 – grudzień 2017 r. Kategoria: PO WER Edukacja Zawodowa.