26.12.2014

„Awangarda stylu – czyli polsko-litewski wymiar artrecyklingu”

O projekcie

 • CLIENT:

  Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu

 • SKILLS:

  „Awangarda stylu – czyli polsko-litewski wymiar artrecyklingu”

 • URL:

  2014

 • PROGRAM:

  Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Dodatkowe informacje

„Awangarda stylu – czyli polsko-litewski wymiar artrecyklingu”

Celem projektu była integracja młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z placówek resocjalizacyjnych Polski i Litwy. W ramach projektu realizowano działania promujące idee proekologicznego podejścia do aspektów życia codziennego. Beneficjentkami projektu były dziewczęta od 16 do 18 roku życia z MCEiRS w Goniądzu oraz placówek resocjalizacyjnych z Wilna i Kowna. Celem zajęć było zachęcenie dziewcząt do odkrywania swoich pasji i umiejętności oraz kształtowania kompetencji indywidualnych i społecznych. Dzięki własnej inwencji twórczej oraz wykorzystaniu zużytych materiałów dziewczęta nadały niepotrzebnym przedmiotom nowy wymiar użytkowy i metaforyczny. Założone cele zostały osiągnięte było możliwe dzięki zajęciom z zakresu szeroko pojętego rękodzieła, a także konkursom oraz zabawom nastawionych na wspólną naukę języka.