26.11.2019

Autyzm – nowe wyzwania, nowe horyzonty

About Project

Szeroki wpływ, innowacyjność, jakość upowszechniania i bardzo ważna tematyka, dotycząca zagadnień w zakresie, których nauczyciele potrzebują dodatkowego wsparcia i wspomagania to niewątpliwie auty projektu realizowanego w Elblągu.

Projekt „Autyzm- nowe wyzwania, nowe horyzonty” został zrealizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Elblągu. Głównym celem projektu było  pogłębienie  wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie pracy z uczniami z autyzmem. Dzięki wsparciu programu grupa 15 nauczycieli elbląskiej szkoły wzięła udział w kursach metodycznych w Wielkiej Brytanii i na Sycylii. Działania projektowe przyczyniły się do ulepszenia modelu działania w szkole, a jednym z najważniejszych rezultatów projektu jest wprowadzenie nowego systemu dokumentowania i pracy z uczniem autystycznym. Nauczyciele podnieśli również swoje kompetencje językowe i unowocześnili warsztat pracy.  Beneficjenci przeprowadzili wysokiej jakości działania upowszechniające, wśród których wyróżniała się konferencja dla 90 nauczycieli szkół specjalnych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. W trakcie realizacji projektu placówka blisko współpracowała z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu, a  doświadczenia  nauczycieli związane z realizacją projektu  i wprowadzaniem nowych rozwiązań pedagogicznych były prezentowane podczas zajęć dla studentów kierunków nauczycielskich. Efektem projektu jest również realizacja kolejnych projektów współpracy międzynarodowej, zawiązanie bliższych więzi z partnerską szkołą brytyjską oraz realizacja nowych projektów eTwinningowych.

  • CLIENT:

    Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Elblągu

  • SKILLS:

    Autyzm - nowe wyzwania, nowe horyzonty

  • URL:

    http://www.sosw.elblag.com.pl/

More Info

Autyzm - nowe wyzwania, nowe horyzonty