27.12.2012

„Action Research on CLIL: European Integration and Mobility through Language”

O projekcie

 • CLIENT:

  Gimnazjum nr 26 im. Jana III Sobieskiego w Gdańsku

 • SKILLS:

  „Action Research on CLIL: European Integration and Mobility through Language”

 • URL:

  2012

 • PROGRAM:

  "Uczenie się przez całe życie"

Dodatkowe informacje

„Action Research on CLIL: European Integration and Mobility through Language”

Projekt wspólnie z polską szkołą realizowały szkoła włoska, hiszpańska oraz niemiecka. Jego głównym celem było przygotowanie uczniów do życia w erze globalizacji. W ramach projektu w szkole wykorzystywano nowatorskie metody nauczania CLIL, czyli połączenie nauczania przedmiotu z nauczaniem języka obcego. Dzięki tej inicjatywie uczniowie stali się bardziej pewni siebie oraz zrobili duże postępy w nauce języków obcych. Nauczyciele z kolei stali się bardziej otwarci na wykorzystywanie nowatorskich rozwiązań w procesie edukacji.