Aktualności

02wrz2021

EDUinspiracje – lista nominowanych!

W pięciu kategoriach konkursowych przyznano 38 nominacji dla instytucji, które zrealizowały najciekawsze projekty i osiągnęły najlepsze rezultaty.
Zwycięzców poznamy już 30 września 2021 roku na gali, która odbędzie się podczas IV Kongresu Edukacji.

Zapraszamy do zapoznania się z listą nominowanych w każdej z kategorii:

Umiejętności cyfrowe

 • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – za projekt: „Chronimy dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym – innowacyjne narzędzia zwiększające wiedzę i kompetencje rodziców i profesjonalistów w obszarze ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym”
 • Szkoła Podstawowa nr 42 im. I. J. Paderewskiego w Gdańsku – za projekt: „Use it or lose it”
 • Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach, III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach – za projekt: „CLICK and CLIL – z technologią w dwujęzyczność”
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 w Katowicach – za projekt: „Różnorodność jest w nas – rozwój nauczycieli szansą na rozwój każdego ucznia”
 • Fundacja Sempre a Frente – za projekt: „Be digital!”
 • Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim – za projekt: „Tworzymy mobilną aplikację internetową dla bezrobotnych. Uczniowie klas informatycznych i teleinformatycznych w Wielkiej Brytanii”
 • Fundacja Instytut Działań Twórczych – za projekt: „Energia – kreatywność – solidarność! Wolontariat drogą do budowania aktywnej i twórczej społeczności”
 • Politechnika Łódzka – za projekt: „Virtual Mechatronic Laboratory”

Ekologia

 • Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne ZIARNO – za projekt: „Teaching Organic Literacy in Grundtvigian Style”
 • Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie – za projekt: „Mobilność-technologia-wiedza. Rozwój praktyk zawodowych w Zespole Szkół Politechnicznych w Głogowie”
 • Fundacja Żółta Owca – za projekt: „Eco Style”
 • Przedszkole nr 1 w Zabrzu – za projekt: „Nauka i sport pod gołym niebem – kreatywne metody pracy z dzieckiem w kontakcie z naturą”
 • Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kudowie-Zdroju – za projekt: „Eko-lokalni”
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – za projekt: „Innovative Education towards Sustainable Food Systems”
 • Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy – za projekt: „Clean air curriculum as a base for clean environment”
 • Stowarzyszenie Europejskie Centrum Innowacji – za projekt: „Kolory świata – Polsko-Ukraińskie inspiracje”
 • Włączanie społeczne i różnorodność

  • Stowarzyszenie na rzecz edukacji osób wykluczonych społecznie o nazwie “Busola” – za projekt: „Edukacja za kratami”
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – za projekt: „Mobilność studentów i pracowników uczelni między krajami programu”
  • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży – za projekt: „PRZESTRZEŃ WOLNOŚCI”
  • Społeczna Akademia Nauk – za projekt: „Improving the Employability of People with Hearing Impairments”
  • Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu – za projekt: „INCLUSION: Togetther we make a difference”
  • Chrześcijańskie Stowarzyszenie Współpracy i Przyjaźni Polsko-Libańskiej “Polanda” – za projekt: „Poznajmy się na scenie”
  • Stowarzyszenie „Czas Rozwoju” – za projekt: „Czas Rozwoju – Sklepy Charytatywne”

  Aktywne uczestnictwo

  • Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego – za projekt: „Nowoczesne projektowanie produktu folkowego w wielokulturowej Europie”
  • Stowarzyszenie Szukamy Polski – za projekt: „Silver Civic Education”
  • Politechnika Koszalińska – za projekt: „Mobilność studentów i pracowników uczelni między krajami programu”
  • Szkoła Podstawowa nr 1 we Wrocławiu – za projekt: „Wroclaw’s international high 5: gotowi na multikulturowość!”
  • Instytut Twórczej Integracji – za projekt: „Projekt Aurora”
  • Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile – za projekt: „Praktyka zagraniczna krokiem w przyszłość zawodową”
  • Stowarzyszenie Aktywności Przeróżnych niemarudni.pl – za projekt: „Kino letnie w ogrodzie „MDK 2”
  • Instytut Europejski Pro Futuro Europae – za projekt: „Voice of Youth”

  Synergia dla edukacji

  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – za projekt: „Polish Online”
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie – za projekt: „Mobilność studentów i pracowników uczelni między krajami programu”
  • Stowarzyszenie Mierz Wysoko – za projekt: „Wilderness Therapy”
  • Internationaler Bund Polska – za projekt: „Nabywanie kompetencji zawodowych i mobilność wsparciem w wyrównywaniu szans zawodowych młodzieży”
  • Szkoła Organizacji i Zarządzania – za projekt: „On the road to entrepreneurship”
  • 2 wrz, 2021