Aktualności

09październik2017

DysTEFL2 – Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language

Projekt odpowiada na problem niewystarczającej wiedzy i umiejętności nauczycieli języków obcych, do realizacji skutecznego nauczania uczniów dyslektycznych, którzy powinni mieć zaoferowane w procesie nauki specjalne dostosowania. Kurs przyczynił się do zrozumienia problemu przez nauczycieli, wzrostu ich wiedzy i umiejętności, a to z kolei pozwoliło im skuteczniej pracować i w pełni uwzględniać dyslektycznych uczniów uczących się języków obcych.

Kurs DysTEFL charakteryzuje się innowacyjnością w zakresie środków przekazu z wykorzystaniem ICT tj. You-tube, filmy wideo, strony internetowe, linki, podcasty i screencasty. Projekt wykorzystuje także innowacyjne praktyki w nauczaniu zapewniając nauczycielom elastyczne formy uczenia się tj. face-to-face, blended-learning i e-learning. Formuła ta umożliwia indywidualną i grupową pracę oraz swobodny dostęp do materiałów szkoleniowych dla zainteresowanych stron. Pod względem pedagogiki w projekcie zastosowano zadania wzbudzające refleksję i krytyczne myślenie. Działania i produkty projektu miały i mają duży wpływ na zlikwidowanie widocznej luki w szkoleniu nauczycieli języków obcych i zwiększenia kompetencji, a tym samym zmaksymalizowanie jakości nauczania. Projekt przyniósł pozytywne i długotrwałe skutki partnerom projektu, trenerom, nauczycielom początkującymi i pracującym w systemie EFL, instytucjom szkoleniowym oraz uczniom z dysleksją uczącym się języka obcego. Kurs dał nowe możliwości rozwoju i kształcenia oraz uznawania wyników nauczania dla nauczycieli EFL. Konsorcjum projektowe upowszechniało wyniki projektu różnorodnymi narzędziami i kanałami. Podręcznik kursu został przekazany 600 nauczycielom, a w postaci publikacji elektronicznej dostępny jest bezpłatnie na stronie www.dystefl2.uni.lodz.pl. W udostępnionym kursie online wzięło udział 1400 uczestników. Natomiast, masowe kursy na platformie MOOC zdobyły zainteresowanie ponad 18 000 osób, co tym samym uczyniło zasięg materiałów edukacyjnych znacznie większym, szerszym i bardziej efektywnym.

Do upowszechniania informacji o projekcie jednocześnie wykorzystano stronę projektu w czterech językach, cztery wydania biuletynu, ulotkę, prezentacje, artykuły w czasopismach specjalistycznych, mailing oraz informację na Facebook’a. Ponadto, odbyły się trzy seminaria z warsztatami w Polsce, Grecji i Słowenii po około 150 uczestników oraz finałowa konferencja w Łodzi dla 120 uczestników z Polski i zagranicy. Działania informacyjne i promocyjne kierowano nie tylko do trenerów nauczycieli, nauczycieli EFL początkujących i doskonalących się, ale i decydentów politycznych w Polsce i krajach partnerskich. Zarówno w Polsce, jak i w krajach partnerskich istotnym osiągnięciem było włączenie materiałów programu nauczania oraz dołożenie przedmiotów lub modułów edukacji do swojej oferty edukacyjnej. Jednocześnie projektem interesują się lokalne i zagraniczne władze oświatowe. Rezultatami zainteresowane są też instytucje z innych krajów Izraela, Hiszpanii.

  • 9 październik, 2017