Aktualności

28sierpień2014

Dom Kultury „Zacisze” w Warszawie w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

W ramach projektu „e-Kultura” na skrzyżowaniu dróg prowadzących z Warszawy i Kłajpedy spotkała się młodzież z Polski i Litwy, by zgłębiać tematy związane z demokracją, tolerancją i wolnością. Miejscem spotkania było Olecko. Działania skupione były wokół nowych technologii i artystycznych umiejętności. Młodzież poszukiwała rozwiązań związanych z aktywnością młodych ludzi w środowiskach lokalnych. Uczestnicy odbyli kilka bardzo ciekawych spotkań między innymi z uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej a także z mieszkańcami Olecka. Młodzież próbowała poznać siebie nawzajem i kulturę sąsiadów. W trakcie przygotowań opracowała ciekawe i różnorodne programy wieczorów narodowych, które pokazywały charakterystykę kultury Polski i Litwy.

Biorąc udział w różnorodnych warsztatach, młodzież nabyła umiejętności z zakresu tańca, teatru, plastyki, filmu i fotografii, plucia ogniem, chodzenia na szczudłach, wykorzystywania nowoczesnych narzędzi przekazu. Uczestnicy projektu prezentowali nowe umiejętności przed szeroką publicznością, podczas nagrania radiowego czy występów na deskach Centrum Kultury „Mazury Garbate” oraz pokazu prezentacji końcowych w AGT. Ponadto młodzież konfrontowała swoje poglądy związane z dyskryminacją i wykluczeniem podczas rozmów z rówieśnikami, którzy wychowali się w innej kulturze, oraz z osobami z różnymi dysfunkcjami. Realizacja projektu z perspektywy organizacji była doskonałą formą kształcenia liderów lokalnych, którzy poprzez swoje działania zwiększają aktywność swoich rówieśników.

Upowszechnianie rezultatów:

Młodzież po projekcie wolontariacko pomagała Sybirakom w przygotowaniach ich spotkań w DK Zacisze. Metody pracy stosowane w projektach były wdrażane i wykorzystywane w DK Zacisze na wyjazdach szkoleniowych (gry integracyjne i symulacyjne), w pracy z dziećmi (zabawy międzykulturowe). Do promocji projektu włączyła się Sylwia Piotrowska z Oleckiej Rady Młodzieżowej, prezentując projekt w oleckich szkołach. DK Zacisze pokazał prezentację „Demokracja” studentom UTW Zacisze podczas wykładu „Parlament Europejski”. Urząd Dzielnicy Targówek ma promować projekt podczas wydarzeń dzielnicowych w sezonie 2014/2015.

Projekt “e-Kultura” został bardzo dobrze zrealizowany. Było to przedsięwzięcie młodzieżowe, czyli inspirowane, tworzone i realizowane przez młodzież.  Zdanie młodych osób było tu decydujące. Dzięki projektowi młodzi mieli możliwość sprawdzenia siebie w wielu nowych dyscyplinach. Projekt dał również szansę na międzykulturowe działania. Patrząc z perspektywy,  mogę powiedzieć, że „e-Kultura” jest wielkim  sukcesem. Ponadto wypracowany model  współpracy pozwolił młodzieży zrozumieć, na czym polega jej aktywne uczestnictwo – oceniają organizatorzy.

Tytuł projektu- “e-Kultura”
Okres realizacji projektu: 22.06.2013 – 28.06.2013
Program: Polsko- Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

 

www.zacisze.waw.pl

 

 

Opis został stworzony na podstawie tekstów zamieszczonych przez nominowanych w dokumentacji konkursowej.

 

  • 28 sierpień, 2014