Aktualności

26sierpień2014

Dom Kultury Rakowiec, filia Ośrodka Kultury Ochoty

Główny celem projektu “Guide us into arts” była wymiana doświadczeń między osobami, które pracują z niepełnosprawnymi (animatorzy kultury, opiekunowie oraz instruktorzy) oraz poznanie nowych metod pracy z osobami z mniejszymi szansami. Uczestnicy projektu uczyli się, jak organizować zajęcia dla niepełnosprawnych i zachęcać ich do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Upowszechnianie rezultatów:

Głównym osiągnięciem projektu okazał się rozwój metodologii i umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi przy użyciu artystycznych narzędzi. Zmniejszyły się uprzedzenia, co umożliwiło integrację społeczną i artystyczną. Uczestnicy projektu rozwinęli umiejętności w zakresie pracy twórczej. Projekt był prezentowany na stronie ENCC (European Network of Culural Centres): www.encc.eu. Informacja o projekcie, jego rezultatach, a także o możliwości nabycia płyty DVD z mapami metodologicznymi została wysłana przez newsletter ENCC do członków organizacji obejmującej kilkaset centrów kultury z całego świata.  Projekt został zaprezentowany na 2 międzynarodowych konferencjach w Pradze i Łodzi. Rezultaty projektu zostały wykorzystane przez inne podmioty między innymi na bazie warsztatów teatralnych p.t. “Ship of love” realizowanych podczas spotkania partnerskiego w Warszawie, gdzie powstał spektakl teatralny Teatru 21 pod nazwą “Statek Miłości” w reżyserii Justyny Sobczyk. Wszystkimi aktorami Teatru 21 są osoby niepełnosprawne. Spektakl do tej pory obejrzało kilkaset osób z całej Polski. Dzięki udziałowi w projekcie reżyserki Justyny Sobczyk aktorzy Teatru 21 wyjechał na GUIA Festiwal do Pragi, co spowodowało dalszy rozwój jego działalności. Dzięki temu teatr jest w tej chwili rozpoznawalny na arenie międzynarodowej. Po raz drugi zrealizowano na Ochocie kampanię społeczną p.t. “Ochoczo Razem” poświęconą poszerzaniu i uwrażliwianiu społeczeństwa na problemy osób chorujących psychicznie. Partnerami było 12 organizacji z Ochoty. W kampanii brali udział uczestnicy GUIA projektu. Naszym największym sukcesem było zrealizowanie sześciu fantastycznych spotkań międzynarodowych – trzech festiwalowych i trzech warsztatowych, podczas których współpracowało ze sobą kilkaset osób z 9 państw Europy – pełnosprawni i niepełnosprawni, wszyscy na równych zasadach, bez przywilejów, bez zbędnego dzielenia na lepszych i gorszych, na amatorów i profesjonalistów. Te spotkania były trzonem projektu, największą wartością. Dużym sukcesem jest również wyprodukowanie płyty DVD z konkretnymi wskazówkami i przykładami pracy artystycznej z osobami niepełnosprawnymi.

Projekt “Guide us into arts” został oceniony przez Agencję Narodową jako przykład dobrej praktyki wśród projektów sfinalizowanych w roku 2013, w ramach programu  “Uczenie się przez całe życie” . W trakcie dwóch lat zrealizowaliśmy 3 międzynarodowe festiwale teatralne oraz 3 międzynarodowe warsztaty multidyscyplinarne z aktywnym udziałem osób niepełnosprawnych. Większość partnerów GUIA  ponownie zawiązało partnerstwo i aplikowało o  fundusze europejskie na kolejne projekty o podobnym charakterze jak  GUIA. Projekt zdecydowanie może być wspaniałą inspiracją dla innych, dlatego powinien zwyciężyć w konkursie EDUinspiracje. – oceniają organizatorzy

Tytuł projektu : “Guide us into arts”
Okres realizacji: 1.08. 2011- 31.07.2013
Program: Grundtvig

 

www.oko.com.pl

 

 

Opis został stworzony na podstawie tekstów zamieszczonych przez nominowanych w dokumentacji konkursowej.

 

  • 26 sierpień, 2014