Aktualności

10październik2017

Design yourself

Projekt mocno wpisuje się w założenia edukacji pozaformalnej młodzieży, bowiem promuje wyrażanie siebie, poszukiwanie własnej tożsamości, rozpoznawanie własnego potencjału, autoekspresję w ukierunkowanym procesie edukacyjnym. Ma innowacyjny charakter, łączy zagadnienia rozwoju młodzieży, pogłębiania swojej samoświadomości, poszukiwania tożsamości z tematem bliskim młodym ludziom. Wypracowane rezultaty mogą być z powodzeniem wykorzystywane w pracy z młodzieżą poza systemem edukacji formalnej w rozmaitych instytucjach i kontekstach. Uczestnicy fazy testowej stali się bardziej świadomi swoich mocnych stron, potrzeb i pasji, a także bardziej gotowi do wyrażania siebie. W wyniku sesji coachingowych rozwinęli umiejętność samodzielnego uczenia się, ponieważ dowiedzieli się, jak zaplanować, jak dokumentować i oceniać proces uczenia się. Rozwinęli również swoje umiejętności w zakresie kreatywności, a niektóre umiejętności z zakresu rzemiosła artystycznego. takie jak robienie biżuterii.

Uczestniczące organizacje wzmocniły współpracę i zdobyły nowe doświadczenia, wdrażając ten innowacyjny pilotażowy projekt. Co więcej, uczestnicy nawiązali również współpracę i kontakty z lokalnymi przedsiębiorcami z branży kreatywnej, którzy są ich rówieśnikami i chcą rozwijać i uczestniczyć w przyszłych projektach edukacyjnych dla młodzieży. Ponadto obie organizacje prowadząc fazy testowe i badania zyskały większe uznanie w środowisku lokalnym. Większość uczestników badania w fazie testowej wyraża chęć zaangażowania się w przyszłe projekty organizacji uczestniczących i działać na zasadzie wolontariatu. Poza tym obie organizacje stały się bardziej doświadczone w ramach wspólnych działań badawczych. Zarówno wyniki badań jakościowych, jak i ilościowych stanowiły podstawę przyszłych badań w tej dziedzinie, które organizacje chciałyby podjąć wraz z większą liczbą partnerów. Na szczeblu lokalnym/regionalnym organizacje stworzyły sieć sojuszy między sektorem pozaformalnym, formalnym i małymi przedsiębiorstwami.

  • 10 październik, 2017