Aktualności

26sierpień2014

Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu

Głównym celem projektu  “Ageing with active knowlage and experience” było udoskonalenie metod nauczania i aktywizacji osób, które skończyły 50 lat. Uczestnicy projektu poznawali sposoby zarządzania organizacjami kształcącymi seniorów, przykłady dobrych praktyk europejskich oraz przełamywali stereotypy związane z nauką osób starszych. Podczas trwania projektu w każdym kraju partnerskim zorganizowano jedno spotkanie. Dyskutowano w tym czasie o motywowaniu seniorów do nauki oraz wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu osób starszych.

Upowszechnianie rezultatów:

Podczas projektu “Ageing with active knowlage and experience” zorganizowano spotkania u partnerów, by omówić  zagadnienia związane z metodyką nauczania osób starszych oraz zapoznać się z dobrymi praktykami partnerów. Efektem wspólnej pracy w konsultacji ze słuchaczami-seniorami było przygotowanie narzędzi do wykorzystania przez wszystkich zajmujących się edukacją nieformalną osób, które skończyły 50 lat. Rezultatem projektu było stworzenie kampanii promującej uczenie się przez całe życie i złożonej z czterech 1-minutowych filmów zachęcających seniorów do aktywnego spędzania czasu na emeryturze. W efekcie długotrwałej współpracy stworzono nowe programy i propozycje dla nauczycieli, trenerów oraz pracowników organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, którzy na co dzień zajmują się nieformalną edukacją seniorów. Materiały są na tyle uniwersalne i czytelne, że mogą korzystać z nich także sami seniorzy, wolontariusze lub animatorzy społeczności lokalnych. Największą wartością projektu stało się szersze spojrzenie na proces edukacji i poczucie, że nie ma inicjatyw i pomysłów na aktywizację osób starszych, które w gruncie rzeczy nie byłyby zainteresowane uczeniem się. Filmy zostały wykorzystane do stworzenia kampanii “Seniorze, masz wybór!”. Kampania informuje o działaniach CIS związanych z edukacją formalną i nieformalną. W CIS seniorzy uczą seniorów obsługi komputera w ramach “Łańcuszka komputerowego” (Wcześniej: “Podaj dalej”).

Dzięki realizacji projektu udoskonaliliśmy metody nauczania i aktywizacji osób po 50. roku życia  poprzez analizę tych metod we wszystkich krajach partnerskich. Wzbogaciliśmy dotychczas stosowane metody i wypracowaliśmy nowe, konkretne rozwiązania. W toku dwuletniej realizacji projektu, staliśmy się w Polsce liderem w zakresie wiedzy i kompetencji dotyczących aktywizacji osób starszych. Nagradzająca była już sama realizacja tego projektu – wymiana doświadczeń, zarówno na poziomie profesjonalnym, ale i ludzkim. Nagroda EDUinspiracje przyniosłaby nam dodatkową gratyfikację, która pomogłabym nam pokazać innym, że realizowanie projektów z udziałem osób po 50. roku życia, także dzięki wypracowanym przez nas w projekcie narzędziom, daje niezwykłą satysfakcję wszystkim uczestnikom działań – oceniają organizatorzy

 Tytuł projektu: “Ageing with active knowlage and experience”
Okres realizacj projektu: 1.08.2011- 31.07.2013
Program: Grundtvig

 

www.centrumis.pl

 

 

Opis został stworzony na podstawie tekstów zamieszczonych przez nominowanych w dokumentacji konkursowej.

  • 26 sierpień, 2014