Aktualności

11październik2017

Carpathia – Connecting Cultures

W projekcie brały udział dwie grupy pasjonatów, których zainteresowania leżały w obszarze folkloru i tradycyjnej kultury ich regionów. Połączyła ich chęć sprawdzenia czy Karpaty rzeczywiście pełnią funkcję łącznika kulturowego na mapie Europy. W trakcie projektu szukali więc elementów wspólnych w tradycyjnej kulturze polskich regionów górskich oraz takich że regionów leżących na zachodzie Ukrainy. Główną wartość edukacyjną projektu stanowi dogłębne poznanie zarówno swojej kultury, jak i możliwości uzyskania szerszej perspektywy, dzięki zestawieniu jej z kulturą sąsiada. Wychodząc od tradycji, tańców, strojów i innych elementów kultury i folkloru, dzięki współpracy partnerskiej, uczestnicy mogli spojrzeć na nie szerszej i dostrzec prawdziwe źródła z jakich się wywodzą. W połączeniu z bogatą historią regionu Karpat, pozwoliło to dostrzec pewne wartości uniwersalne, które łączą nasze kultury ponad podziałami politycznymi oraz umacniać postawę otwartości i tolerancji. Dużym sukcesem projektu był fakt, iż Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego wyraził chęć współpracy przy kontynuacji tematu. Osoby będące uznanymi ekspertami w dziedzinie, której dotyczył projekt, dostrzegły jego wartość merytoryczną i potencjał do dalszych badań. Jednymi z ważniejszych rezultatów wymiany były: zdobyta przez uczestników wiedza dotycząca kultury krajów zaangażowanych w projekt, umiejętności taneczne oraz zdjęcia, które powstały w trakcie działań i które oddawały bezpośrednio to, co udało się wypracować. Aby je upowszechnić, uczestnicy m.in. zorganizowali serię lekcji w szkołach, podczas których dyskutowali z dziećmi i młodzieżą na temat kultury Karpat czy też otwarte warsztaty taneczne. Ważnym wydarzeniem była wystawa połączona z wernisażem, która odbyła się m.in. w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. W trakcie tej wystawy zaprezentowano 10 fotografii, które powstały w trakcie sesji studyjnej podsumowującej pokaz mody w trakcie wymiany. Na zdjęciach tych można było podziwiać stylizacje folkowo-współczesne inspirowane tradycyjnymi strojami regionów Karpat po obu stronach granicy polsko-ukraińskiej. Podczas wymiany uczestnicy przygotowali reportaż filmowy podsumowujący nasz projekt. Film ten, tak jak i inne elementy (zdjęcia z wystawy, zdjęcia dokumentujące nasze działania oraz reportaż o projekcie) zostały umieszczone na stronie internetowej projektu „Carpathia – Connecting Cultures”.

  • 11 październik, 2017