Aktualności

24czerwiec2015

Akademia Obrony Narodowej w Warszawie

Akademia Obrony Narodowej,  korzystając z dobrych praktyk uczelni polskich, wdrożyła przejrzysty system uznania osiągnięć zdobytych w uczelniach zagranicznych. Na uwagę zasługuje fakt pełnego uznawania osiągnięć rozpoznawalnych jako efekty kształcenia poprzez system ECTS. Liczba uzyskanych punktów stanowi o zaliczeniu okresu studiów i jest ostatecznie potwierdzana stosowną decyzją administracyjną kierownika podstawowej komórki organizacyjnej.

Uczelnia z dużym sukcesem zrealizowała również zakończony w 2013r.  kurs intensywny IP dla studentów, dotyczący  wykorzystania lotnictwa dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony ludności.

Dodatkowo osiągnięto w pełni przejrzysty system rekrutacji studentów na studia zagraniczne oraz monitoring ich osiągnięć. Ponadto uczelnia bardzo aktywnie wpiera przedsięwzięcia studenckie. Przez 2 lata była organizatorem międzynarodowych zawodów studenckich ESN Olympics.

 

„Uczelnia z dużymi sukcesami  rokrocznie zwiększa liczbę mobilności, a z działań monitorujących przeprowadzonych przez pracowników NA wynika, że wprowadzone rozwiązania będą realizowane w sposób powtarzalny i ciągły. Ponadto należy w tym miejscu nadmienić, że uczelnia podjęła się roli koordynatora konsorcjum Uczelni mundurowych w Polsce, które skupia wszystkie uczelnie mundurowe  posiadające Kartę Uczelni Erasmusa. Z sukcesem składa ono wnioski i realizuje mobilności studenckie, wypracowując rozwiązania, które mogą być stosowane na innych uczelniach o podobnym charakterze.” (FRSE)

  • 24 czerwiec, 2015