Aktualności

11październik2017

Adaptowana Aktywność Fizyczna (APA) – teoria i praktyka

Głównym celem projektu było zwiększenie włączenia społecznego użytkowników wózków w Polsce i Islandii poprzez szkolenie przyszłych fizjoterapeutów i nauczycieli wychowania fizycznego. Aby ten cel osiągnąć, zorganizowano trzy warsztaty dla 42 studentów z Polski i Islandii, w trakcie których poznali oni teoretyczne i praktyczne podstawy adaptacji aktywności fizycznej dla osób ze specjalnymi potrzebami. Zorganizowano konferencję projektową Adaptowana aktywność fizyczna w rehabilitacji i edukacji, stworzono stronę internetową projektu, którą odwiedziło blisko 9 tys. użytkowników. Liczba osób poruszających się na wózkach w grupie osób ze specjalnymi potrzebami jest wysoka i stale wzrasta. Wielu użytkowników wózków z uwagi na specyficzne przeciążenia w obrębie mięśni i stawów doświadcza ostrych i przewlekłych urazów czy schorzeń, które ograniczają ich uczestnictwo w życiu społecznym oraz aktywność zawodową. Aktywność fizyczna i sport stanowią skuteczne wsparcie osób zarówno z wrodzoną, jak i nabytą niepełnosprawnością.

Najważniejsze rezultaty i oddziaływania projektu:
• nawiązano realną i perspektywiczną współpracę z Uniwersytetem Islandzkim;
• projekt otworzył Wydział Rehabilitacji AWF w Warszawie na szersze realizowanie misji placówki , jakim jest łączenie kształcenia, nauki i upowszechniania badań;
• studenci fizjoterapii i wychowania fizycznego wzięli udział w szkoleniach, dzięki którym nabyli wiedzę i umiejętności pozwalające im skutecznie włączać osoby niepełnosprawne w różne obszary aktywności fizycznej;
• powstała adaptacja rozszerzonej polskiej, angielskiej i islandzkiej wersji Międzynarodowego kwestionariusza aktywności fizycznej (IPAQ) do potrzeb badania osób poruszających się na wózkach (IPAQ-WU).

Projekt był innowacyjny ze względu na opracowany rezultat – dostosowanie istniejącego narzędzia (kwestionariusza IPAQ-WU) do oceny aktywności fizycznej dla potrzeb osób poruszających się na wózkach, przetłumaczono również na j. polski podręcznik Wheelchair Skills Test (WST) – Podręcznika Umiejętności Poruszania się na Wózku. Oba opracowania są szeroko udostępniane i stosowane przez studentów i fizjoterapeutów. Warto również zauważyć, że projekt podejmował tematykę społecznie potrzebną, jednocześnie bardzo mocno wpisując się w cele programu FSS, m.in. w równość szans oraz zrównoważony rozwój pod względem społecznym.

  • 11 październik, 2017