Aktualności

25maj2016

„Kreatywna edukacja dla dzieci i młodzieży” jest zakończoną powodzeniem próbą wykorzystywania elementów edukacji pozaformalnej w instytucjach edukacji formalnej. Projekt umożliwił współpracę instytucji z zakresu edukacji formalnej i pozaformalnej,  pokazując, że uczenie nie musi odbywać się tylko w ławkach szkolnych, ale też w innych formach i przestrzeniach, i może być równie efektywne.

W ramach projektu do Polski przyjechało 7 wolontariuszy z 3 krajów ( Hiszpanii, Włoch i Francji) na okres od października 2014 do czerwca 2015. Pracowali w pięciu różnych placówkach oświatowych  (zespół szkół, liceum, przedszkole) na terenie województwa podlaskiego, oferując uczniom kreatywne zajęcia dodatkowe. Wolontariusze rozwijali umiejętność wdrażania pomysłów w praktyce oraz poznali różne kultury. Dzięki udziałowi w projekcie są bardziej pewni siebie i przekonani o swoich zdolnościach. Doświadczenie projektowe przełamało ich strach przed zmianą, w efekcie czego stali się bardziej otwarci na nowe wyzwania.

Wolontariusze pracujący w instytucjach edukacji formalnej wzbudzili zainteresowanie uczniów, zachęcili ich do aktywnego uczestnictwa w życiu swoich szkół i do udziału w zajęciach pozalekcyjnych. Dzieci, które były pod opieką wolontariuszy, miały codzienny kontakt z osobą innej kultury, która mówiła w obcym języku, przez co zwiększyły swoje umiejętności komunikacyjne. Uczniowie, ich rodzice oraz społeczność lokalna mieli okazję poznać ich historię, tradycje, kultury i obyczaje kraju pochodzenia wolontariuszy. W ten sposób projekt przyczynił się do budowy postawy tolerancji i szacunku dla innych kultur i narodowości.

Obecność wolontariusza zmieniła instytucje przyjmujące: wpłynęła na motywację pracowników oraz zwiększyła zintegrowanie kadry, która wspólnie dbała o to, żeby wolontariusz dobrze czuł się w ich placówce. Nauczyciele wzbogacili warsztat pracy o nowe kreatywne metody oparte na zasadach edukacji pozaformalnej. Znacząco wzrosła także motywacja uczniów do nauki języków obcych.

Organizacji koordynującej udało się przekonać społeczność i władze lokalne o wartościach i korzyściach, jakie niosą za sobą projekty europejskie. Wpłynęło to pozytywnie na wizerunek ANAWOJ-a jako organizacji realizującej ciekawe i pożyteczne inicjatywy. Z roku na rok stale zwiększa się liczba osób zainteresowanych działaniami tej organizacji. Działania i ich efekty w organizacjach przyjmujących przyczyniły się do zwiększenia zainteresowania przez inne szkoły współpracą z wolontariuszami. Kolejne 3 instytucje zadeklarowały chęć przejścia akredytacji EVS.

Organizacja zasługuje na nominację do EDUinspiracji za umiejętne łączenie różnych nurtów edukacyjnych i propagowanie międzysektorowej współpracy na poziomie lokalnym i regionalnym.

  • 25 maj, 2016