Aktualności

25maj2016

Działania 12 wolontariuszy w projekcie „Step forward” trwały 10 miesięcy i zakładały pracę w czterech instytucjach. Wolontariusze w Krakowie pracowali  na rzecz dzieci  i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w stowarzyszeniu „Siemacha”, pomagali  osobom niepełnosprawnym intelektualnie w stowarzyszeniu „Gaudium et Spes”,  wspierali dzieci i młodzież z różnymi rodzajami niepełnosprawności intelektualnej i fizycznej w Zespole Szkół Specjalnych nr 11. W Tychach wolontariusze współpracowali z  Centrum Integracji Społecznej, pracując na  rzecz integracji  osób podlegających wykluczeniu społecznemu i nie będących  w stanie,  ze względu na swoją sytuację , własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych.

Ponadto wolontariusze brali udział w wydarzeniach organizowanych przez Internationaler Bund Polska, skierowanych do społeczności lokalnej. Sami przygotowywali i prowadzili warsztaty związane z kulturą swoich krajów. Zorganizowali warsztaty dotyczące praw człowieka i obywatela we współpracy z Jewish Community Centre w Krakowie oraz warsztat poświęcony tematowi praw zwierząt, w który została zaangażowana lokalna społeczność dzielnicy Podgórze wraz z Kolektywem Żywa Pracownia. Wolontariusze przygotowali również Międzynarodowy Dzień Wolontariusza promujący ideę wolontariatu, a także wzięli udział w otwartym warsztacie „Hitchhiker’s guide to Erasmus+” , gdzie dzielili się z polską młodzieżą wiedzą na temat programu Erasmus+.

Cele projektu wpisywały się w priorytety Komisji Europejskiej, która rok 2013 ogłosiła Europejskim Rokiem Obywateli. Dlatego też w ramach projektu zostały zrealizowane dodatkowe działania, które pobudziły do debaty na temat obywatelstwa europejskiego, solidarności europejskiej oraz promocji informacji na temat praw, jakie przysługują młodym obywatelom Unii.

Poprzez udział w projekcie wolontariusze nabyli i rozwinęli kompetencje osobiste i zawodowe, takie jak: dążenie do osiągania rezultatów, elastyczność myślenia, gotowość do uczenia się, kreatywność, myślenie analityczne, organizacja pracy własnej, otwartość na zmiany, umiejętność podejmowania decyzji. Dzięki codziennym obowiązkom i rutynowym czynnościom związanym z opieką nad osobami niepełnosprawnymi wolontariusze nauczyli się samodzielności, sumienności oraz zarządzania czasem. Kontakt z ludźmi o specjalnych potrzebach sprawił też, że wolontariusze nabyli cenne kompetencje społeczne: nauczyli się budować relacje z innymi, dzielić się wiedzą i doświadczeniem, a także budować relacje z przełożonymi  i współpracować w zespole.

Projekt charakteryzuje się dużym wpływem na społeczność lokalną, organizacje uczestniczące oraz samych wolontariuszy. Zawdzięcza to zaangażowaniu wielu organizacji przyjmujących oraz zaplanowaniu różnorodności działań podejmowanych przez wolontariuszy. Ta wielowymiarowość stanowi największą siłę projektu i  czyni go wyjątkowym.

  • 25 maj, 2016