Aktualności

25maj2016

Podczas rocznego projektu sześcioro młodych ludzi z Hiszpanii, Ukrainy, Włoch, Mołdawii, Turcji i Armenii pracowało wolontariacko w Sępólnie Krajeńskim w stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom”. Stowarzyszenie jest to  organizacja non-profit, prowadząca Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli, Warsztat Terapii Zajęciowej, Klub Młodych Twórców, Gminne Centrum Informacji, Punkt Informacji Turystycznej oraz Punkt Konsultacyjno-Profilaktyczny ds. Przeciwdziałania Narkomani.

Do zadań wolontariuszy należała między innymi pomoc instruktorom w przygotowywaniu i prowadzeniu zajęć oraz pomoc podopiecznym w codziennych obowiązkach. Uczestnicy projektu samodzielnie prowadzili zajęcia dla młodzieży. Dla lokalnej społeczności organizowali happeningi uliczne i wystawy na tematy związane z różnorodnością kulturową oraz świadomością europejską. Prowadzili też spotkania i warsztaty dla chętnych młodych ludzi m.in. na temat wolontariatu europejskiego. Współtworzyli blog na temat EVS-u: http://yes-to-evs.blog.onet.pl oraz przygotowali materiały o problematyce młodzieżowej i europejskiej. Ponadto organizowali „Klub Językowy”, w którym pomagali młodzieży w nauce języków obcych – i odwrotnie – młodzież pomagała wolontariuszom w nauce języka polskiego; prowadzone były lekcje języka angielskiego, rosyjskiego, włoskiego i hiszpańskiego.

Poprzez pracę z dziećmi, młodzieżą i osobami niepełnosprawnymi, happeningi, imprezy sportowe, spotkania promujące wolontariat i obywatelstwo europejskie, wolontariusze pokazali, jak ważne jest aktywne obywatelstwo oraz  jak wiele pozytywnych rzeczy młodzież jest w stanie wnieść w życie środowisk lokalnych. Mieszkańcy Sępólna Krajeńskiego osobiście mogli się przekonać, jakie są i co niosą ze sobą inne kultury, zwyczaje i tradycje. Sama organizacja na przestrzeni lat, kiedy realizowała projekty EVS (i stopniowo wdrażała realizację projektów finansowanych z innych funduszy wspólnotowych), stała się ekspertem w zakresie edukacji pozaformalnej w swoim regionie. Rozszerzyła także swoje projekty EVS o nowe działania realizowane przez placówki w Więcborku.

Innowacyjność projektu i działań stowarzyszenia polega na tym, że organizacja działająca w małej miejscowości na przestrzeni lat stała się siłą napędową wdrożenia wielu istotnych społecznie działań na poziomie lokalnym i regionalnym.

Organizacja zasługuje na nominację do EDUinsporacji na konsekwentne wdrażanie zasady „myśl globalnie, działaj lokalnie” poprzez realizację projektów edukacyjnych (i nie tylko), ważnych z punktu widzenia społeczności lokalnej.

 

 

  • 25 maj, 2016