Aktualności

25maj2016

Teatr Brama działał początkowo jako koło teatralne w Goleniowskim Domu Kultury, ale przez lata urósł do niezależnego zespołu znanego dziś nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Jest to teatr alternatywny, który rewolucjonizuje relacje między publicznością i aktorami poprzez tworzenie bardziej spotkań zamiast widowisk. Teatr organizuje rocznie dwa wydarzenia: Goleniowskie Spotkania Teatralne BRAMAT i Festiwal Młodości Teatralnej ŁAKNIENIA, angażuje się także w działania, które przynoszą kulturę i sztukę do obszarów wiejskich. Pozwala to na kontakt z ludźmi często pomijanymi przez społeczeństwo.

Głównym celem projektu była pomoc wolontariuszom w rozwijaniu własnego charakteru za sprawą udziału w działaniach artystycznych. Do projektu włączonych było czworo wolontariuszy: 2 z Ukrainy, 1 z Grecji i 1 z Niemiec. Ich praca w ramach projektu dotyczyła współpracy z alternatywnym teatrem i stowarzyszeniem edukacyjnym, w tym m.in. udziału w warsztatach teatralnych i próbach, tworzenia spektakli i występowania na scenie, organizowania imprez i festiwali, promowania wydarzeń.

Wolontariusze pracowali ze społecznością lokalną i zachęcali mieszkańców do bycia aktywnymi obywatelami. Była to nieformalna i międzykulturowa edukacja, która pomogła wolontariuszom poszerzyć swoją samoświadomość i wiedzę na temat dziedzictwa kulturowego, historii, języków, wartości, umiejętności interpersonalnych i radzenia sobie z ludźmi z różnych środowisk. Po zakończeniu niniejszego projektu jedna z uczestniczek pozostała w Goleniowie, dwóch innych wolontariuszy podjęło pracę w teatrze po powrocie do swoich krajów, zaś kolejna osoba podjęła kroki zmierzające do założenia własnej organizacji pozarządowej.

Unikalność tego projektu polega na połączeniu dwóch, pozornie odległych, aspektów: doświadczenia przez wolontariuszy pracy w profesjonalnej organizacji, zajmującej się konkretnym, szczególnym wycinkiem kultury, jakim jest teatr i włączenia się przez wolontariuszy w działania animacyjne adresowane do społeczności Goleniowa i okolic. Projekt jest bardzo dobrym przykładem, jak w projektach edukacji pozaformalnej mogą z powodzeniem uczestniczyć organizacje o wąskiej specjalizacji, odmienne od standardowych organizacji młodzieżowych, będących typowymi beneficjentami sektora młodzieżowego.

Teatr Brama zasługuje na nominację do EDUinspiracji za nowatorskie łączenie działalności artystycznej prowadzonej na poziomie międzynarodowym z zaangażowaniem w działania animacyjne na poziomie lokalnym i wykorzystanie EVS do skutecznego promowania kultury wysokiej w małych społecznościach województwa zachodniopomorskiego.

 

 

  • 25 maj, 2016