Aktualności

11maj2016

Głównym celem projektu „Świętokrzyska młodzież z plusem” było włączenie społeczne młodzieży z woj. świętokrzyskiego do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym. W projekcie wykorzystano metodę debaty, podczas której młodzież dyskutowała wraz z politykami i ekspertami na najważniejsze dla niej zagadnienia związane z aktywnością społeczną.

W projekcie wzięło udział 497 osób w wieku 13-30 lat, które uczą się lub studiują w czterech miejscowościach województwa: Kielcach, Jędrzejowie, Starachowicach i Sobkowie. Duża część młodzieży, która wzięła udział w projekcie, to osoby pochodzące z obszarów wiejskich. Młodzież brała udział w każdym etapie tworzenia i realizacji projektu, co jest szczególnie ważne ze względu fakt, że według organizacji realizującej projekt, młodzież w zdecydowanej większości charakteryzuje się niską partycypacją obywatelską. Młodzi ludzie zaangażowani w prace projektu wskazali cztery najważniejsze dla nich tematy.

Na debaty z młodzieżą zaproszeni zostali m.in. eksperci, politycy, decydenci, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za zatrudnienie i pracownicy młodzieżowi. Młodzi ludzie dyskutowali z nimi o przedsiębiorczości młodzieży, partycypacji obywatelskiej młodzieży, wolontariacie i mobilności młodzieżowej. Łącznie odbyły się cztery debaty, po jednej w każdej z wymienionych miejscowości. Po debatach została opracowana publikacja, która jest podsumowaniem projektu, zbiorem wniosków i postulatów młodzieży. Została ona przekazana przedstawicielom władz oraz politykom i decydentom.

Najważniejszym, gotowym do upowszechniania, rezultatem projektu jest publikacja, która stanowi zbiór wniosków wypracowanych na debatach. Efektem projektu było także zachęcenie młodzieży do podejmowania aktywności oraz do czynnego dialogu z osobami odpowiedzialnymi za kształtowanie polityki. Uczestnicy projektu nauczyli się wyrażania swoich poglądów i opinii na forum, zasad konstruktywnej rozmowy, zasad pracy w grupie.

  • 11 maj, 2016