Aktualności

11maj2016

Cele projektu to promowanie edukacji w zakresie przedsiębiorczości jako narzędzia do wspierania rozwoju osobistego i zawodowego młodzieży oraz podniesienie jakości pracy z młodzieżą w dziedzinie nauczania przedsiębiorczości.

Założenia projektu odpowiadają na problem niskiego poziomu przedsiębiorczości wśród młodych ludzi, skutkujący m.in. dokonywaniem przez młodzież nieprzemyślanych wyborów ścieżki edukacyjnej i zawodowej, koniecznością podejmowania pracy poniżej swoich ambicji i kwalifikacji oraz wysokim poziomem bezrobocia wśród młodych.

Bezpośrednimi uczestnikami projektu było 9 pracowników organizacji uczestniczących (5 osób z Polski, 2 z Malty i 2 z UK), którzy bezpośrednio zajmują się nauczaniem i promocją przedsiębiorczości wśród młodych. Działania w ramach projektu obejmowały gromadzenie i opracowywanie szczegółowych informacji na temat innowacyjnych metod, narzędzi i rozwiązań stosowanych w nauczaniu i promocji przedsiębiorczości w poszczególnych krajach. Bardzo istotne były międzynarodowe spotkania projektowe, które pozwoliły uczestnikom na poznanie realiów nauczania przedsiębiorczości w poszczególnych krajach oraz zebranie materiałów pisanych, zdjęciowych i video.

Rezultatem działań jest opracowanie i wydanie publikacji opisującej sposoby nauczania przedsiębiorczości w Polsce, Wielkiej Brytanii i na Malcie. Została ona wydana w wersji elektronicznej, rozpowszechniano ją następnie praktykami wśród szkół, uniwersytetów, organizacji pozarządowych, ministerstw, przedsiębiorców, dziennikarzy, a także na spotkaniach krajowych i podczas międzynarodowej konferencji w Warszawie. Organizacje uczestniczące w projekcie należą do ogólnoeuropejskich i ogólnoświatowych sieci, co wzmacnia multiplikację i upowszechnianie rezultatów projektu.

Projekt cechuje wysoka jakość zaproponowanych metod pracy oraz dobór interesujących z punktu widzenia docelowego odbiorcy narzędzi, w tym publikacji video, animacji itp. Projekt pozwolił na szerokie promowanie edukacji w zakresie przedsiębiorczości jako narzędzia do wspierania rozwoju osobistego i zawodowego młodzieży.

  • 11 maj, 2016