Aktualności

11maj2016

Celem projektu było uświadomienie młodym ludziom znaczenia zdrowego trybu życia, aktywności fizycznej i braku nałogów. Projekt “More active, more healthy” powstał z inicjatywy młodzieży i odzwierciedla jej zainteresowania oraz potrzeby, co bez wątpienia wpisuję się w cele i założenia programu . Młodzi ludzie coraz częściej spotykają się w swoim środowisku z przypadkami bulimii, anoreksji, otyłości czy cukrzycy, widzą również skutki chorób cywilizacyjnych i stresu. Młodzież uznała, że trzeba o tym w odpowiedni sposób rozmawiać i podejmować skuteczne działania prewencyjne. Inicjatywa projektu powstała w grupie młodych ludzi i liderów młodzieżowych działających w organizacjach partnerskich projektu w Chojnie (Polska), Siret (Rumunia) i Susice (Czechy). W projekcie udział brało trzydzieścioro młodych ludzi oraz sześcioro dorosłych koordynatorów.

W ramach projektu w Chojnie odbyło spotkanie młodzieży w wieku od 15 do 20 lat z krajów uczestniczących w projekcie. W trakcie wymiany młodzi ludzie poznawali różne formy rekreacji, uczyli się radzić sobie ze stresem i komponować zdrową dietę. Ważnym elementem działań projektu było zachęcenie jego uczestników do alternatywnych form aktywności fizycznej jak joga, boulles, czy nordic walking. Podczas realizacji projektu udało się dodatkowo przeprowadzić pokaz ratownictwa wodnego połączony z zajęciami pierwszej pomocy, a także wzbogacić ofertę alternatywnych form ćwiczeń o chodzenie po taśmie (slackline) oraz pokaz i zajęcia praktyczne karate. Uczestnicy wymiany zaprezentowali również wyniki przeprowadzonych przez siebie badań ankietowych wśród mieszkańców swych rodzinnych miejscowości – badania dotyczyły aktywności fizycznej i nawyków żywieniowych  w społecznościach lokalnych.

Uczestnicy projektu zwiększyli swą wiedzę o zasadach prowadzenia zdrowego trybu życia, znaczeniu aktywności fizycznej i zdrowej diety dla dobrego samopoczucia, unikaniu zagrożeń płynących z używek.

Wszystkie działania w ramach projektu były przygotowywane i wykonywane przez młodzież, co sprzyjało nabywaniu kompetencji i umiejętności. Młodzież uczestnicząca w projekcie zwiększyła również swe umiejętności organizacyjne. Świadczy o tym fakt zorganizowania i przeprowadzenia imprezy rekreacyjno-sportowej z udziałem przedstawicieli lokalnej społeczności.

  • 11 maj, 2016