Aktualności

11maj2016

Głównym celem projektu był rozwój zawodowy uczniów, który umożliwiło zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności, a także poznanie działania zagranicznych firm oraz porównanie metod pracy w Polsce z tymi na zachodzie Europy. W projekcie uczestniczyło czterdziestu pięciu uczniów klas trzecich o kierunku: technik informatyk, technik mechatronik oraz technik ekonomista. Uczniowie odbywali staże w hiszpańskich i irlandzkich firmach związanych z ich dziedziną kształcenia.

Dzięki realizacji mobilności uczniowie z Bytomia zdobyli nowe kompetencje związane m.in. z grafiką komputerową, administrowaniem sieciami komputerowymi, mechatroniką samochodową oraz prowadzeniem firmy. Osiągnięcie założonych celów było możliwe dzięki bardzo różnorodnym programom staży, które były dokładnie dopasowane do każdego z uczestników. Projekt był realizowany w bardzo rozbudowanym partnerstwie (ostatecznie w projekcie wzięło udział aż 39 instytucji). Umiejętne zarządzanie całym przedsięwzięciem stanowi to kolejny atut projektu – uczniowie mieli później okazję wymienić się doświadczeniami na temat struktury pracy w podobnych instytucjach.

Na słowa uznania zasługuje upowszechnianie rezultatów projektu, które w zdecydowanej większości było realizowane przez samych stażystów. Uczestnicy przekazali informacje dotyczące praktyk nauczycielom zawodu. Zorganizowano także cykl spotkań stażystów z uczniami, którzy nie uczestniczyli w projekcie. W trakcie tych spotkań omówiono szczegółowo przebieg stażu i zachęcano do udziału w podobnych inicjatywach.

Beneficjent już od wielu lat realizuje bardzo duże projekty i, tym samym, dostarcza na rynek pracy wielu wykwalifikowanych pracowników w różnych specjalizacjach.

Przedsiębiorcy z regionu to i bardzo często decydują się na zatrudnienie osób, które mogą pochwalić się uczestnictwem w zagranicznej mobilności zawodowej.

Szkoła z Bytomia regularnie włącza się w poszukiwanie miejsc praktyk dla uczniów partnerskich szkół z Francji, Portugalii i Turcji. Część uczestników myśli o założeniu własnych firm po zakończeniu edukacji.

Wiedząc, jak prosperują zachodnie firmy, chcą wzorować się na ich sprawdzonych rozwiązaniach. To właśnie ze względu na ten bardzo mocny i aktywizujący uczniów wpływ podjętych działań, placówka zasługuje na nominację do konkursu EDU Inspiracje.

  • 11 maj, 2016