Aktualności

11maj2016

Projekt realizowany przez Karpacki Ośrodek Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu miał na celu podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych funkcjonariuszy – instruktorów i wykładowców wyszkolenia strzeleckiego. Jednym z priorytetowych obszarów działalności beneficjenta jest prowadzenie systematycznych szkoleń w zakresie strzelectwa. Szkolenia te prowadzone są na szeroką skalę (przeszkolonych zostaje przynajmniej kilkanaście tysięcy osób rocznie), dlatego tak bardzo istotne jest stałe zwiększanie kompetencji instruktorów oraz wykładowców.

Realizacja projektu pozwoliła instruktorom na nabycie wiedzy i umiejętności przydatnych podczas prowadzenia zajęć strzeleckich. Niezwykle istotnymi z punktu widzenia beneficjenta byłą pogłębienie wiedzy w obszarach nauczania związanych m.in. z posługiwaniem się bronią palną w sytuacjach dynamicznych oraz metodami prowadzenia treningu strzeleckiego dla celów interwencyjnych. Mobilności odbywały się w nowoczesnych obiektach dydaktycznych, z kompleksem sal wykładowych, otwartymi i krytymi strzelnicami oraz interaktywnymi trenażerami strzeleckimi. Dzięki prawidłowo przeprowadzonemu szkoleniu typu job shadowing uczestnicy mieli okazję obserwować metody szkoleniowe w niewielkich grupach, a ich umiejętności wzrosły w stopniu nieosiągalnym w porównaniu do innych ćwiczeń tego rodzaju. Poza podniesieniem czysto zawodowych kwalifikacji, uczestnicy projektu podkreślali w swoich raportach indywidualnych  wzrost pewności siebie oraz umiejętności radzenia sobie ze stresem, co jest szczególnie istotne w przypadku zadań, z którymi funkcjonariusze mierzą się na co dzień.

Projekt miał on ogromne znaczenie dla instytucji beneficjenta i wszystkich zatrudnionych w niej osób. Kadra, która ma za sobą zagraniczną mobilność, wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności podczas prowadzonych przez siebie szkoleń. Poszerzenie wiedzy i umiejętności kadry z zakresu treningów strzeleckich przynosi zaś wymierne korzyści uczestnikom szkoleń.

  • 11 maj, 2016