Aktualności

11maj2016

Głównym celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie było podniesienie kompetencji zawodowych przez 16 uczniów kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Uczestnicy projektu zrealizowali 4-tygodniowe staże w hiszpańskich przedsiębiorstwach, gdzie zapoznali się z nowoczesnymi i innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi,  coraz częściej stosowanych w przemyśle samochodowym. Uczniowie ze Skoczowa zdobyli wiedzę, umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe, które zdecydowanie poprawiły ich sytuację na rynku pracy.

Program stażu został przygotowany tak, by rozszerzyć praktyczne kompetencje uczniów w odniesieniu do wymagań w przedsiębiorstwach na terenie Unii Europejskiej. Zrealizowanie tych założeń było możliwe przede wszystkim dzięki świetnej współpracy i komunikacji pomiędzy doświadczonymi partnerami. Jakość podejmowanych w zakresie projektu działań była również stale monitorowana przez szkołę partnerską z Hiszpanii.

Opinie zawarte w raportach indywidualnych uczniów tylko potwierdzają, jak korzystne okazało się uczestnictwo w realizowanej mobilności. Oprócz bezpośrednich korzyści uczestników projektu również instytucja beneficjenta zyskała wizerunek placówki nowoczesnej, a wśród lokalnych pracodawców wzrosło zainteresowanie współpracą ze szkołą.

Choć projekt na pierwszy rzut oka wydaje się być dość standardowym przykładem działania w ramach sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe, to jednak trzeba docenić wyjątkowo pozytywny wpływ zrealizowanych mobilności na ich uczestników. Podczas staży zawodowych zdobyli oni nowe umiejętności i kompetencje w zakresie pozyskiwania i stosowania ekologicznych źródeł napędu samochodów, czyli bardzo innowacyjnego sektora mechaniki samochodowej. Należy również zauważyć, że postęp technologiczny związany m.in. z wprowadzaniem do przedsiębiorstw, firm i gospodarstw nowych norm jakościowych oraz nowych systemów informatycznych z czasem pojawi się także w naszym kraju, wówczas będą potrzebni fachowcy, aby wdrażać nowe rozwiązania na nasz rynek.

Duża część uczniów, którzy brali udział w projekcie, deklaruje chęć dalszego kształcenia na studiach politechnicznych z równoległym opanowywaniem języka obcego. Pobyt w Hiszpanii pokazał im, jak wielką rolę odgrywa znajomość języków obcych, ich wykorzystanie w życiu codziennym i co dla nich – młodych, przyszłych techników najważniejsze – w życiu zawodowym.

  • 11 maj, 2016