Aktualności

11maj2016

W projekcie „Underground in the cloud” uczestniczyły szkoły z Polski, Czech i Słowenii oraz firmy działające w branży górniczej. Głównym celem podjętych działań było podwyższenie praktycznych i teoretycznych umiejętności zawodowych uczestników projektu. Partnerzy mieli sposobność poznania systemów edukacyjnych, obowiązujących procedur oraz standardów egzaminacyjnych, jakie stosowane są w Polsce, Czechach i Słowenii.

W trakcie projektu powstały nowatorskie kursy e-learningowe, dotyczące branży górniczej i wykorzystania nowych technologii w górnictwie przygotowane w języku angielskim oraz językach narodowych instytucji partnerskich. Opracowano również wielojęzyczną stronę internetową oraz stworzono różnorodne pliki multimedialne. Podczas konferencji uczestnicy mobilności prezentowali swoje sprawozdania na temat rozwiązań stosowanych w krajach partnerskich, prowadzone były także dyskusje na tematy związane z branżą górniczą i jej przyszłością w nowoczesnej Europie.

Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim spowodował znaczący wzrost kompetencji zawodowych uczniów oraz wzbogacił ofertę kształcenia placówki. Dodatkowym celem projektu była próba wprowadzenia innowacyjnych narzędzi i metod do całego sektora górnictwa, który szczególnie w Polsce cierpi na brak tego typu rozwiązań. W czasie trwania projektu powstały również dodatkowe, nieplanowane wcześniej produkty: 20 nowoczesnych lamp górniczych oraz nowoczesny aparat regeneracyjny W-70M do celów szkoleniowo-dydaktycznych. Zostały one wyprodukowane przez drugiego polskiego partnera uczestniczącego w projekcie (firmę Faser) specjalnie na potrzeby kursów e-learningowych. Ich trwałość docenią nie tylko kolejni uczniowie PCKU mówiący o sobie: „Jesteśmy przyszłą kadrą górniczą” .

  • 11 maj, 2016