Aktualności

11maj2016

Celem projektu było wsparcie uczniów niedosłyszących z krajów partnerskich projektu – Słowacji, Polski i Francji. Wszystkie instytucje partnerskie należą do sieci HIPEN (Hearing Impaired Proffesional Network – Profesjonalnej Sieci Niedosłyszących), która zrzesza 14 centrów zajmujących się osobami niedosłyszącymi z 10 krajów. W każdym z centrów nauczano uczniów języka angielskiego, lecz stosowano przy tym różnorodną metodologię.

Projekt odpowiadał na potrzeby wypracowania jednolitego podejścia do nauczania języka angielskiego, wymiany doświadczeń i wspólnej pracy w oparciu o Wspólne Europejskie Ramy odniesienia dla języków.

Realizacja projektu była ściśle związana z potrzebami zgłaszanymi przez centra dla osób niedosłyszących. W projekt włączona została także grupa ekspertów z krajów partnerskich, która miała możliwość wymiany doświadczeń, podjęcia próby ujednolicenia metodologii nauczania i sposobu oceny osiągnięć uczniów niedosłyszących w oparciu o Wspólne Europejskie Ramy odniesienia dla języków.

Głównym działaniem w ramach projektu było przygotowanie materiałów dydaktycznych – podręcznika, który składał się z trzech części:

  1. Dostosowań materiałów dydaktycznych do ucznia niedosłyszącego w nauczaniu języka angielskiego na poziomie A1.
  2. Praktycznego zestawu do nauczania uczniów niedosłyszących.
  3. Praktycznego zestawu do oceny osiągnięć uczniów niedosłyszących.

Przygotowano również dokument wprowadzający w tematyki nauczania języka związany dysfunkcją słuchu. Materiały wypracowane  w trakcie trwania projektu są dostępne bezpłatnie poprzez stronę internetową. Rezultaty projektu umożliwiają efektywniejsze prowadzenie zajęć dla osób niesłyszących oraz zostały przygotowane przez grupę instytucji na potrzeby całej sieci ośrodków przeznaczonych dla osób z dysfunkcją słuchu. Jednocześnie projekt jest powiązany z innym działaniami realizowanymi dla dzieci niedosłyszących i uzupełnia dotychczasowe działania projektowe. Projekt wyróżnia się ze względu na wyjątkowość tematyki, kompleksowe podejście do przygotowania rezultatów w oparciu o Wspólne Europejskie Ramy odniesienia dla języków.

  • 11 maj, 2016