Aktualności

11maj2016

Tematyką projektu była promocja zdrowego stylu życia, pozytywne myślenie i znaczenie relacji międzyludzkich wśród młodzieży ponadgimnazjalnej. Projekt skierowany był do uczniów w wieku od 15 do 19 lat. Opierał się na czterech modułach, które zajmowały się kwestią dobrostanu z różnych punktów widzenia: biologicznego, psychologicznego, społecznego i zawodowego. Każdy moduł przyczynił się do podniesienia świadomości uczestników w zakresie zdrowego stylu życia, poczucia własnej wartości, dał im wiedzę jak być częścią szerszego społeczeństwa i jak zbudować sieć społeczną na podstawie pozytywnych relacji, jak radzić sobie ze stresem oraz generować pomysły do samorealizacji i satysfakcji z życia.

W ramach projektu zrealizowano warsztaty psychologiczne, lekcje na temat społeczności wirtualnych, warsztaty przybliżające aplikacje oraz narzędzia ICT, edycji filmów, tworzenia ifonografiki. Uczniowie wzięli udział w warsztatach z arteterapii, kreatywności, nauczyciele wzięli udział w warsztatach/szkoleniu z zakresu metody projektu, w trakcie których przybliżono im zasady pracy z uczniami nad projektem.

Efektem projektu było wzrost umiejętności wykorzystania narzędzi ICT przez nauczycieli i młodzież, kompetencji językowych, pewności siebie w wyrażaniu się w języku angielskim, wzrost wiedzy na temat zdrowego stylu życia, wzrost samooceny i samoświadomości uczniów i nauczycieli.

Idea i rezultaty projektu mogą być inspirujące, zarówno dla innych nauczycieli jak i dla uczniów, zwracają uwagę na psychologiczne aspekty nauczania i prowadzenia młodzieży, pokazują jak bardzo są ważne we współczesnym świecie. Wyniki i produkty projektu są ogólnodostępne, publikowane są w języku angielskim i udostępnione zostały na stronie internetowej i fanpage’u na Facebooku – I feel good –comenius project”.

Produktem finalnym stworzonym przez partnerstwo był „Przewodnik po dobrych praktykach”, który opisuje metodę projektu oraz najlepsze produkty, wybrane z każdego modułu. Różnorodność produktów i działań podjętych w ramach projektu wymagała skutecznego zarządzania czasem i zadaniami, umiejętności komunikacyjnych i społecznych, motywacji oraz odpowiedzialności.

  • 11 maj, 2016